CLUB REGULATIONS S.o.T 3.10
IN DEPTH Extract from S.o.T 3.10: "Club Regulations may not be mixed up with Local Rules. They are regulations issued by a golfclub and deal with matters such as how to behave at the club (dresscode), clubcars, greenfee, illegal play, precedence and safty on the course etc". 
Ordningsföreskrifter kan gälla under en hel säsong eller bara under en kortare period (tillfällig ordningsföreskrift). Ordningsföreskrifterna bör anslås både i klubbhuset och vid första tee. Det normala är att de ordningsförskrifter som gäller på klubben finns i det gemensamma dokument som behandlar golfklubbens alla regler och föreskrifter.

Överträdelse av en ordningsföreskrift ger i de flesta fallen ingen plikt enligt Regler för Golfspel.  Klubbmedlemmar eller gäster som bryter mot klubbens ordningsföreskrifter får avvisas från klubbens område av bemyndigad person (bör namnges i styrelseprotokoll). Om spelaren tillhör en annan klubb bör denna underrättas. Om en tillsägelse inte åtlyds eller om en spelare vid flera tillfällen bryter mot gällande ordningsföreskrifter kan klubbens styrelse, eller någon person som styrelsen utsett, av disciplinära skäl och maximalt i två veckor utestänga en spelare. Denna utestängning kan gälla spel på klubbens bana, samtliga eller enskilda aktiviteter som t.ex. klubbens tränings- eller tävlingsverksamhet, representation i seriespel och rikstäckande finaler mm. I grava fall kan styrelsen skriftligen varna en medlem som misskött sig. Vid upprepade överträdelser och efter skriftlig varning, kan styrelsen besluta om tidsbegränsad eller inte tidsbegränsad uteslutning ur klubben. 

Vid ett allvarligt brott mot golfetikett, har tävlingsledningen rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel 33-7. 
Notera att för att kunna beivra en överträdelse av en ordningsföreskrift måste ordningsföreskriften, eller en förteckning med flera sådana, alltid avslutas med följande text: 
 
Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd. 

 
Du är här:
Senast ändrad
2010-01-19 11:06