Competition Application and Entry Fee. S.o.T 5.5. Competition Regulation. Revised 2015-01-07.
Spelaren är, oavsett anmälningssätt, i alla lägen personligen ansvarig för sin anmälan till en tävling. Anmälan måste göras på det sätt som anges i villkoren för tävlingen och anmälningsavgiften måste erläggas före start.
Anmälan som inte återtagits före anmälningstidens utgång är bindande och arrangören får fakturera anmälningsavgiften. Faktureringen kan göras till spelaren eller spelarens hemmalubb. Om en spelare uteblir från tävling måste anmälnings­avgiften vara betald före spelarens start i nästa tävling.
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-07 14:06