Entry Application and Late Entering Application. S.o.T 2.9, 5.5, 5.6, 5.7 and 5.8. Competition Regulation. Revised 2012-03-18.
IN DEPTH: Ur S.o.T 5.5:"Spelaren är,ovsett sättet att anmäla sig, i alla lägen personligen ansvarig för sin anmälan till en tävling. Anmälan måste göras på det sätt som anges i villkoren för tävlingen och anmälningsavgiften måste betalas före start. Anmälan som inte återtagits före anmälningstidens utgång är bindande och arrangören har rätt att fakturera anmälningsavgiften till spelaren eller dennes hemmaklubb." 

Om anmälningslista används bör den vara numrerad. Spelare som utan giltigt skäl inte avanmäler sig före anmälningstidens utgång, liksom spelare som uteblir från tävling, debiteras gällande anmälningsavgift som måste vara betald före start i nästa tävling annars får spelaren inte starta.
Om spelarens avanmälan/uteblivande beror på oklara villkor för tävling skall detta ses som ett godtagbart skäl för att ha uteblivit.
Tävlingsledningen kan tillåta att reserv från reservlista sätts in vid avanmälan från inlottad spelare. Sätts reserv in bör ingen anmälningsavgift tas ut för den avanmälde spelaren. 

Tävlingsledningen kan, i vissa handicaptävlingar på klubbnivå,  tillåta efteranmälningar ända fram till 10-15 minuter före första starttiden för aktuell klass. I övriga tävlingar bör tävlingsledningen vara mindre generös med att acceptera anmälningar efter anmälningstidens utgång. 

Förslag till formulering. Om villkoret står i löpande text tas rödfärgad rubrik bort.


Anmälan till tävling
Anmälan till tävling måste göras senast klockan ... dagen/x dagar före tävlingen på … . 
Avanmälan efter lottning/dagen före tävling, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Efter anmälningstidens utgång kan amälan göras till reservlista ända fram till ... minuter före första start i aktuell klass.
Uteblivande från start, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-01-07 15:08