Decisions of Ties in Match-play with or without Handicap. RoG Definitions, Stipulated Round; Rule 2-3, Rule 33-6, Decision 33-4/1 and S.o.T. 8.4.1. Competition Regulation. Revised 2015-01-07.
IN DEPTH: From RoG Definitions, Stipulated Round: "En fastställd rond består i att spela banans hål i rätt ordningsföljd om inte annat bestämts av tävlingsledningen." 
Regel 2-3 Vinnare av match: "En match är vunnen när den ena sidan leder med fler hål (är fler hål upp) än det antal hål som återstår att spela. Om resultatet är oavgjort kan tävlingsledningen förlänga den fastställda ronden med så många hål som krävs för att avgöra matchen."
S.o.T 8.4.1 Matchtävlingar: "En match som slutar lika bör avgöras genom särspel hål för hål tills endera sidan vinner ett hål.
Anmärkning: När en segrare inte behöver koras, till exempel i induviduella matcher i en lagmatch, kan man i förväg bestämma, att den individuella matchen förklaras delad vid lika resultat efter avslutad rond." 
 
S.o.T 8.4.1.1 Matchtävlingar utan handicap:" Vid matchspel utan handicap bör  särspelet påbörjas på det hål som matchen påbörjades."

S.o.T 8.4.1.2 Matchtävlingar med handicap
: "Även i handicapmatcher bör särspelet påbörjas på det hål som matchen påbörjades. I särspelet i en handicapmatch bör handicapslag ges på samma sätt som under den fastställda ronden."

Notera att i matchtävlingar med handicap kan tävlingsledningen bestämma att när den fastställda ronden börjar på ett annat hål än hål 1 eller när det spelas matcher över 9 hål kan hålens index behöva ändras. Klicka för länk 

Förslag till formulering. När villkoret för tävling står i löpande text tas rödfärgad rubrik bort.


Särskiljning i match
Särskiljning vid delad match sker genom särspel hål för hål med start det hål matchen började/hål ... . Hålens index har ändrats (se utdelad information vid 1:a tee/starten). Du är här:
Senast ändrad
2015-01-07 11:54