Decisions ofTies in Stroke-play with Handicap. RoG Rule 33-6, Appendix 1 Part C 10 and S.O.T 8.4.2.2. Competition Regulation. Revised 2015-01-07. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: S.o.T 8.4.2.2: "Vid lika resultat i handicaptävlingar enligt slagspelsregler rekommenderas följande tre metoder uppräknade i följordning.
1. Spelhandicapmetoden (i första hand)
Denna metod innebär att den spelare, det par eller det lag som vid lika resultat har erhållit minst antal slag mot banan, det vill säga har "lägst spelhandicap", rangordnas före. Om spelarna inte behöver rangordnas, till exempel om man delar ut prispoäng i klubbtävlingar, bör placeringen delas.
2. Den matematiska metoden (i andra hand)
Är spelhandicapmetoden inte särskiljande används den matematiska metoden varvid spelare med ett lägre bruttoresultat placeras före enligt följande:
9-hålstävling; räkna bruttoresultatet för de sista 6, 3, 1 hålen
18-hålstävling: räkna bruttoresultatet för de sista 9, 6, 3, 1 hålen
36-hålstävling; räkna bruttoresultaten för de sista 18, 9, 6, 3, 1 hålen
54-hålstävling; räkna bruttoresultaten för de sista 36, 18, 9, 6, 3, 1 hålen
72-hålstävling; räkna bruttoresultaten för de sista 36, 18, 9, 6, 3, 1 hålen
Anmärkning 1: Vid 18-hålstävling med start från samma tee eller flera tees (så kallad kanonstart) räknas banans sista 9 (hålen 10-18), 6 (hålen 13-18), 3 (hålen 16-18), 1 (hål 18) hål enligt den bansträckning som tävlingsledningen fastställt.
Anmärkning 2: Vid 27-hålstävling uppdelad på två eller tre ronder avgör i första hand sista ronden oavsett om denna är 18 eller 9 hål.
Anmärkning 3: I poängbogey räknas poängen enligt schemat.

3. A. Lottning (i sista hand)
Detta innebär att man drar lott om placeringar vid lika resultat.

eller B. Särspel
Om tävlingsledningen i stället vill särskilja genom särspel nollställs spelaren med lägst spelhandicap och övriga spelare i särspelet får differensen som multipliceras med antalet särspelshål dividerat med 18. De erhållna slagen avrundas till närmaste heltal som dras från bruttoresultatet."

Förslag till formulering (notera att om villkoret står i löpande text tas rödfärgad rubrik bort):

Särskiljning i slagspel med handicap
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning/delas placeringarna/sker särspel över ... hål med start på hål ... ..
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-07 11:47