Handicap Stroke Table Changed in Match PlayDecision 33-4/1. EGA Handicap Rules 2008-2011, Appendix 1. Temporary Condition of Competition. Revised 2010-07-30.
IN DEPTH: From EGA Handicap Rules 2008-2011, Appendix 1: "1. It is of the greatest importance that the handicap strokes are evenly distributed". 
Decision 33-4/1 states that  om banans handicapindexering är sådan att spelaren med högst handicap missgynnas av att de handicapslag som spelaren har rätt till är placerade sent i den stipulerade ronden. kan handicapindexeringen ändras för matcher som inte börjar på hål 1 eller 10.
Notera att om de tävlande i en match inte använder sig av ändringen av indexeringen gäller resultatet av matchen under förutsättning att de inte kommit överens om att åsidosätta indexering. I så fall skall de diskvalificeras enligt Regel 1-3. 

För mer information om handicapslagens fördelning se EGA Handicapregler Bilaga 1 - klicka för länk

Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline

Handicap Stroke Table Changed in Match Play
For matches that start at hole ... the Handicap Stroke Table on hole ... and hole ... have been changed to ... .
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-07 10:07