Members of the Committee. RoG, Definitions, Committee and Rule 34-3; Decision 34-3/9; GoRaC, Chapter 2, Section 1; S.o.T 4.2. and 4.3. Competition Regulation. Revised 2015-02-08.  
IN DEPTH: From RoG, Definitions, Committee: "
Tävlingsledningen är den eller de personer som utsetts att leda tävlingen... ." 
Ur RfG, Regel 34-3: "Om domare inte är utsedd, måste varje tvist eller tveksamhet beträffande reglerna överlämnas till tävlingsledningen, vars beslut är slutgiltigt."

Ur S.o.T. 4.2: "... . Då tävlingsledningens arbete regleras av spelets regler är det viktigt att den inte är alltför stor; idealet är kanske 2-3 personer för en öppen scratchtävling medan en mindre klubbtävling kan ledas av 1-2 personer. Det ska framgå vilka som ingår i en tävlingsledning och hur de är identifierade för de tävlande. Om personerna i en tävlingsledning har olika befogenheter ska detta framgå. ... "
Ur S.o.T 4.3: "Tävlingsledaren är den person som är ytterst ansvarig för ledandet av tävlingsorganisationen och ingår självfallet i tävlingsledningen. ...  Tävlingskommittén på klubben bör även organisera backup service då behov finns."

Klubbens tävlingsprogram eller inbjudan till en enskild tävling bör innehålla uppgift om vem eller vilka personer som utgör tävlingsledning. Om flera personer ingår i tävlingsledningen bör en av dem fungera som tävlingsledare. 
I mindre tävlingar på klubbnivå kan det räcka med att en enda person är tävlingsledare.

Eftersom ett beslut av tävlingsledningen eller en ensam tävlingsledare vid tveksamhet beträffande reglerna inte behöver fattas omedelbart kan ärendet överlämnas till klubbens tävlingskommitté som fattar beslut i frågan.

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egna rubrik.

Tävlingsledningens sammansättning
I klubbens tävlingsprogram är tävlingsledarens namn för varje tävling, utom 
... , angivet.  Vid tävlingar i klubbens tävlingsprogram utan namngiven tävlingsledare är ordföranden i tävlingskommittén tävlingsledare. Beslut enligt regel 34-3 fattas av klubbens tävlingskommittén. 


Du är här:
Senast ändrad
2015-02-08 19:16