Lowest Number of Participants Required. S.o.T 5.2. Condition of Competition. Revised 2015-01-07.
IN DEPTH: In a competition there must be at least four (4) players in singels or two (2) teams in an team competition. Maxantalet deltagare i en tävling bestäms bl.a av antalet hål en bana har, när på året en tävling spelas eller om start sker från en eller flera tees etcetera. Om tävling har flera klasser kan tävlingsledningen slå samman klasser för att uppnå minimiantalet startande. 
Notera att en singel- eller partävling, men inte en lagtävling, som startar med minsta tillåtna antal deltagare och där en eller flera spelare bryter eller diskvalificeras ändå bör fullföljas.

Förslag till formulering. Detta villkor ska stå under en egen rubrik.

Lägsta antal deltagare
För att en tävling/klass ska genomföras krävs att minst ... spelare eller ... lag är anmälda vid anmälningstidens utgång.
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-07 08:38