Participation Restrictions. S.o.T 5.18. Condition of Competition. Revised 2015-01-06.
IN DEPTH: Tävlingsledningen kan maximera antalet startande i en klass eller i en tävling. 
Antalet startande i en tävling bestäms bl.a. av antalet hål en bana har, hur många timmar starttid som står till förfogande, om start sker från flera tees etc.
Vissa tävlingar kan vara begränsade till boende i ett visst område, till spelare med viss högsta handicap, till personer med visst släktförhållande, nationalitet, till en viss högsta eller lägsta ålder eller till visst kön.
Tävlingar om vandringspris eller av minneskaraktär bör vara öppen endast för arrangörsklubbens medlemmar.
Klubbmästerskap är öppna endast för medlemmar i klubben. En spelare som inte uppfyller ett angivet tävlingsvillkor är diskvalificerad.
 
För att överhuvudtaget få starta i en tävling krävs att spelaren är medlem i en erkänd golfklubb ansluten till en nationell golforganisation.
Personer som ingår i tävlingsledningen har rätt att delta i en tävling om de uppfyller föreskrifternas krav under förutsättning att inte tävlingsledningsverksamheten åsidosätts.

Förslag till formulering. Om villkoret står i löpande text tas rödfärgad rubrik bort.

Deltagarbegränsningar
Klubbens tävlingar, med undantag för …, är öppna för spelare som är medlem i en erkänd golfklubb ansluten till en nationell golforganisation.

Om tävlingsledningen väljer att inte ha några allmänna begränsningar enligt ovan kan man införa begränsningar vid en enskild tävling. Ett sådant villkor bör anslås i anslutning till anmälningslistor och på klubbens hemsida.

Deltagarbegränsning i ... tävlingen
Tävlingen den ... är bara öppen för ... och ... .

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-01-07 08:38