Right to Participate and Receive Price. S.o.T 5.10. Condition of Competition. Revised 2015-01-07.
IN DEPTH: To encourage players to enter competitions the  Committee may decide that de flesta av klubbens tävlingar är öppna för alla spelare som har EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap och att alla får ta emot priser.
För vissa av klubbens tävlingar kan tävlingsledningen begränsa vilka som får delta genom att enbart tillåta att spelare som har EGA Exakt Tävlingshandicap får deltaga alternativt kan tävlingsledningen tillåta att alla spelare som har EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap får delta (med reducerad statavgift) men att priser bara ges till spelare som har EGA Exakt Tävlingshandicap.
Notera att tävlingsledningen kan tillåta spelare som inte har EGA Exakt Handicap att starta i exempelvis nybörjartävlingar om detta anges i villkoren för en tävling.

Förslag till formulering. Rödfärgad text ska anpassas.

Rätt att få delta och få pris i klubbens tävlingar
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap. För att  pris i klubbens tävlingar, med undantag för följande tävlingar ... och ..., måste spelaren eller alla spelare i ett lag ha EGA Exakt Tävlingshandicap. 
Plikt för deltagande utan EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap om inte tävlingsledningen bestämt annat: Diskvalifikation. 
 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-01-07 08:37