Transportation. Decision 33-8/4; RoG Appendix I Part C 8 and SoT 6.1.2. General Condition of Competition. Revised 2014-12-10. 
IN DEPTHFrom RoG Appendix I Part C 8: "If it is desired to require players to walk in a competition, the following condition is recommended: Players must not ride on any form of transportatition during a stipulated round unless authorised by the Committee.

From S.o.T 6.1.2: "Personal transportation devices (PT) such as motorised golf carts, golf motor bikes, bicycles or the like must not be used during the stipulated round." 

Exceptions may be made according to the following notes:
Anm.1: Tillstånd för en spelare att använda PT i handicaptävlingar utfärdas av klubbens styrelse med läkarintyg som grund. Detta tillstånd skall även gälla vid gästspel på annan klubb under förutsättning att banans kondition tillåter detta. Tillståndet skall även gälla för slutna scratchtävlingar exv. KM.
Anm. 2: Detta tillstånd gäller även handicapgrundande sällskapsronder eller handicaptävlingar på andra klubbar där klubben så tillåter samt scratchtävlingar öppna endast för ålderskategori D60, H65 eller äldre (t.ex. RM, seniorklubbmatcher och seniorserier).
Anm. 3: Tillstånd för användandet av PT i öppna scratchtävlingar, eller i SGF:s seriespel, ges, efter ansökan, av SGF:s förbundsläkare.
Anm. 4: Om en spelare skadas eller insjuknar under tävlingen kan tävlingsledningen tillåta användandet av PT om spelaren därigenom kan slutföra tävlingen.
Anm. 5: Det är inget brott mot tävlingsregeln om spelare får skjuts av PT på initiativ av tävlingsledning eller domare.
Anm. 6: Tävlingsledningen äger rätt att fatta beslut att tillåta spelare som skadar sig strax före tävlingsstart att, utan läkarintyg, få använda PT för att kunna genomföra tävlingen. 
Reglerna enligt terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen gäller vid körning med PT. 

Wording in accordance with Rules of Golf; Appendix 1 Part C 8.

Transportation
Players must not ride on any form of transportation during a stipulated round unless authorised by the Committee. Penalty: Match play - At the conclusion of the hole at which the breach is discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round - Two holes. Stroke play - Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round - Four strokes.
Match or stroke play - In the event of a breach between the play of two holes, the penalty applies to the next hole. Use of any unauthorised form of transportation must be discontinued immediately upon discovery that a breach has occurred. Otherwise, the player is disqualified.


  

Du är här:
Senast ändrad
2014-12-10 10:48