EXAMPLES AND TEMPLATES LOCAL RULES AND CONDITIONS OF COMPETITION Uppdaterad 2009-12-14
 
Exempel Nordea Masters Tour och Exampel Nordea Masters Tour in English har utformats för att överensstämma med hur internationella tävlingar har utformat sina lokala regler och tävlingsregler.
Notera att den inledande texten kan behöva justeras när mallen används i olika tävlingssammanhang. Exempelvis kan hänvisningen till ET/LET:s lokala regler/tävlingsregler behöva tas bort.

Exempel Skandia Junior Tour har samma utformning som en Nordea Masters Tour tävling.
Notera att regler för en Skandia Junior Tour tävling också bestäms av Skandia Junior Tours Spelarmanual vilket leder till mer och utförligare regeltext och att den inledande texten kan behöva ändras vid olika tävlingar. 
Detta exempel rekommenderas också att användas för andra tävlingar såsom handicaptävlingar, inbjudningstävlingar, pro-amtävlingar, sponsortävlingar, seriespel mm. 
 
Exempel Klubbens alla regler och föreskrifter är den gemensamma grunden för hur klubbarnas hela regelverk kan utformas. Dokumentet täcker de flesta regler och föreskrifter som kan vara aktuella för allt spel på en golfklubb. Om man bara vill använda eller anslå en del av dokumentet (t ex lokala regler, tävlingsregler, villkor för tävling eller ordningsföreskrifter) så kopiera och anslå den delen separat.
 
Exempel Klubbens tillfälliga lokala regler är avsedd att vara klubbens enda dokument för tillfälliga, onormala förhållanden på banan.

Så här gör du för att skapa ett eget dokument:

1. Klicka på det exempel som du vill använda.

2. Ställ markören i dokumentet och markera hela detta dokument genom att snabbt trycka tre gånger på mustangenten eller alternativt dra med nedtryckt tangent över hela dokumentet.

3. Tryck ner höger musknapp och tryck på "KOPIERA"

4. Öppna ett "Nytt dokument" och klistra in det kopierade dokumentet.

5. Grönmarkerad text är fastställd av Riksidrottsförbundet, SGF eller SGF:s Regelkommitté och dessa formuleringar bör inte ändras. Notera att färgen skall ändras till svart när hela dokumentet är klart.

6. Gå igenom dokumentet och ta bort det som inte behövs.

7. När du vill lägga till en regel så gå till denna regel i INFO-banken. Om du inte vet var egeln finns använd funktionen SÖK uppe till höger och använd lämpligt sökord. Markera regeltexten och "Kopiera". Ställ markören under rätt huvud- och underrubrik i dokumentet och ”Klistra in” den valda texten.
Delar av den inklistrade texten kan vara rödmarkerad. Anpassa texten till vad som skall gälla (på hål … ; … scorekort; … klubblängd m.m.) eller ta bort det som inte skall gälla. Många regler har en egen rödfärgad rubrik och påföljd, dessa tas bort när regeln placeras under en huvudrubrik.

8. När du klistrat in all text du vill ha i dokumentet - markera all text (med musen eller med "CTRL+A") och välj den färg, det typsnitt och den teckenstorlek du vill ha på texten i dokumentet.

9. Spara dokumentet.

Naturligtvis kan du också skriva in text från InfoBanken (d v s förslag till formuleringar från INFO-banken) direkt i exemplet om du inte vill kopiera och klistra in text. 
Du är här:
Senast ändrad
2010-01-19 11:06