Complete Local Rules at the Golf Club. Revised 2011-01-01.
The Swedish Golf Federation (SGF) recommends that all clubs affiliated to the SGF present their Local Rules, Conditions of Competition, Competition Regulations and Club Regulations according to the following example. 
The Rules are arranged in falling order i.e. the Rule with a higher reference rule preceeds a rule with a lower number in accordance with the customary presentation of Local Rules at larger international competitions. 

The Committee may use the example and add or delete what is needed - Click for link to Manual. The District Rules Committe may be of assitance to shape the clubs final document. To ensure that the Local Rules are up to date the headline includes a reference to the current year and the document ends with a line to be signed by e.g. the chairman of the club. 

Note 1
: Three sections, dealing with the SGF Policy (section 1), SGF General Local Rules (section 2) and SGF General Conditions of Competition (section 4) have been omitted.

Note 2: Temporary Local Rules and Temporay Club Regulations might be displayed as suggested in the "Example Temporay Local Rules and Club Regulations". 

RULES AND REGULATIONS 2011 AT ... GOLF CLUB 

 

2.1 Markings on the Course

Marking

Significance 

Rules Reference (R.o.G 2008-2011)

White

Out of bounds

27

White-black

Internal out of bounds

27

Yellow

Water Hazard

26

Red

Lateral water Hazard

26

Blue

Ground Under Repair (GUR)

25

Blue-white

GUR – play prohibited

Appendix 1 Part B 2a

Marking (any colour) with a green top

Enviromentally Sensitive Area (ESA).

Appendix 1 Part B 2b

Orange

Immovable Obstruction.

24-2

 

 

LOCAL RULES 
Temporary Local Rules are displayed at ... . The following Local Rules applies if not otherwise stated.


3.2 Out of bounds Rule 27-1
a
. On hole 10, 11 and 12 out of bounds is defined by the outside face of the stonewall.
b. On hole 18 out of bounds is defined by white plates.

3.3 Water Hazard Rule 26
a. All unmarked ditches and ponds are lateral water hazards.
b. The lateral water hazard on hole 7 streches to infinity.

3.4 Abnormal Ground Conditions (GUR) Rule 25-1 
a. Ant hills are ground under repair.
b. Damages in bunkers from running water, such as exposed stones, hollows or furrows, is ground under repair.

3.5 Obstructions Rule 24
a
. Green - White plattes (Beginners Tee) are immovable obstructions.
b. Yellow - White stakes, which indicates the distance 150 meters to the centre of the green, are movable obstructions.
c. Stones in bunkers are movable obstructions.

3.6 Integral Part of the Course (Rule 13 – no relief without penalty from these conditions)
All stonewalls are an integral part of the course. Lose stones may not be removed from the walls. 

3.7 Ball Deflected by Wire
If a ball strikes a wire on hole 8 the player must, without counting the stroke and without penalty, play a ball as nearly as possible at the spot from which the original ball was played in accordance with Rule 20-5.  

Penalty, if not otherwise stated in the Rule: Matchplay - Loss of hole; Strokeplay - Two strokes. 

5. CONDITIONS OF COMPETITION
Temporary Conditions of Competition are displyed at ... . The following Conditions of Competition applies if not otherwise stated:

5.1 Tee in Handicap Competitions Rule 11 
Om inte annat sägs i villkoren för en tävling skall samtliga herrar spela från gul tee och samtliga damer spela från röd tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 och spelare med läkarintyg, som alltid kan välja att spela från röd tee. Plikt: Matchspel motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel: Två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

5.2 Practice Rule 7
Övningsspel vid slagspeltävlingar är på tävlingsdagar, före eller mellan ronderna, bara tillåtet på den bana som inte är aktuell tävlingsbana, på drivingrange, korthålsbanan, övningsfältet och på eller intill alla övningsgreener. Plikt: Diskvalifikation. 

5.3 Suspension of Play by Committee Rule 6-8 
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anm. Spelet återupptas efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.
Följande signaler används:
Avbryt spelet omedelbart (Åska) - En lång signal. Spelare tar skydd vid sidan av fairway och väntar på information.
Avbryt spelet - Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna skall återvända till klubbhuset.
Återuppta spelet - Två korta signaler upprepade gånger.  
PliktPlikt: Avbrott; Diskvalifikation såvida inte omständigheterna motiverar upphävande av plikten enligt Regel 33-7. Återupptagande av spelet; Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

5.4 Paus Rule 6-8
Under tävling har spelarna, efter hål 9 vid kiosken, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

5.5 Starting Time Rule 6-3 
Om spelaren anländer till den plats där han skall starta eller till den plats där omstart skall ske när tävlingsledningen beordrat återupptagande av spelet, beredd att slå ut inom fem minuter efter utsatt starttid och om det inte finns några omständigheter som skulle motivera upphävande av diskvalifikation enligt Regel 33-7, är plikten för att inte starta i tid: Förlust av det första hålet i matchspel eller två slags plikt på det första hålet i slagspel. Plikten för ankomst senare än fem minuter är diskvalifikation.
Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

6.  COMPETITION REGULATIONS
Temporary Competition Regulations are displayed at ... . The following Competition Regulations applies if not otherwise stated. 

6.1 Registrerade ronder i GIT
För att få pris i tävling, med undantag för onsdagsgolfen, krävs att spelaren har minst 4 ronder registrerade i GIT 12 månader bakåt i tiden från anmälningstidens utgång. Plikt: Diskvalifikation. 

6.2 Anmälan till tävling
Anmälan till tävling skall göras senast klockan 13.00 två dagar före tävlingen via golf.se, i golfterminalen eller på anmälningslista vid omklädningsrummen.
Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift.
Uteblivande från start, utan giltig anledning, debiteras med dubbla gällande anmälningsavgift.

6.3 Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A handicap till och med 12,0
Klass B handicap 12,1 till 20,0
Klass C handicap 20,1 till 36,0
Klass D handicap 36,0 +
Vid färre än 3 startande eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

6.4 Särskiljning i slagspel 
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. 
I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.

6.5 Prisutdelning
Sluten prislista tillämpas vid alla tävlingar. Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Transgression of a Regulation of Competition may lead to an admonition or other disciplinary action. Note: A player who fails to meet the requirements of a Regulation may be excluded from the competition.

7. CLUB REGULATIONS
Temporary Club Regulations are displayed at ... . The following Club Regulations applies during all play if not otherwise stated. 

7.1 Greenfee löses i Receptionen. Spelare som inte erlagt gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala avgift på dubbla den gällande greenfeen. 
7.2 Golfskor med metallspikar bör inte användas inomhus.
7.3 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.
7.4 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.
7.5 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).
7.6 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.
7.7 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
7.8 Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför har inte rätt till paus.
7.9 Banpersonalen har företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

Transgression of a Club Regulation may lead to an admonition or other disciplinary action.

Confirmed  ... ... by … . Date ... . 

Du är här:
Senast ändrad
2011-01-01 11:14