HOW TO MARK A GOLFCOURSE

På dessa sidor presenteras InfoBankens material till hjälp för hur man kan ordna en klubbs banmarkeringar. Arbetet med materialet pågår för fullt under 2009, bland annat genom att ett rikt bildunderlag sammanställs. Om du tror att du kan hjälpa till på något sätt är du välkommen att ta kontakt med Göran Hermes (SGF) - goran.hermes@sgf.golf.se eller Håkan Herne (förbundsdomare) - 048512078@telia.com.


BANMARKERINGAR INLEDNING

I den här delen av InfoBanken hittar du information om markering av golfbanan. Vi rekommenderar att du också tittar på sidorna som behandlar så kallad course set up (iordningställande av banan för tävling) eftersom det där också finns en hel del intressant för den som jobbar med banans markering.

Banmarkeringar är viktiga eftersom de anger de fysiska gränserna för tillämpningen av golfreglerna på en bana:

Är bollen verkligen i vattenhindret så att spelaren kan fortsätta enligt vattenhindersregeln? Är bollen out of bounds - var går egentligen linjen mellan pinnarna?

Räknas bron som en del av vattenhindret eller är den utanför?

Vad betyder de här vita linjerna på marken? 

Frågorna kan vara många inför och efter markeringen av en golfbana, men tanken är att markeringen av banan ska göra att spelet flyter så smidigt och spelas så rättvist som möjligt.

Banmarkeringar ska vara regelrätta, tydliga, och störa spelet så lite som möjligt. Det underlättar också om markeringarna är lätta att sköta och underhålla.

Klubbens permanenta banmarkeringar skall garantera att sällskapsspel spelas enligt reglerna – det är viktigt inte minst i samband med handicapgrundande sällskapsspel. Tävlingsspel kan kräva mer eller mindre omfattande tillfälliga kompletteringar av banans markeringar. I samband med tävling finns det också andra saker som är viktiga att tänka på när man ställer i ordning banan inför tävlingen och under tävlingen (se Avsnittet Course set up och Info Banken Tävlingsregler; avsnittet Spraymarkeringar).

Vem är banmarkeringsmaterialet till för?

Tanken är att InfoBankens banmarkeringsmaterial skall fungera som ett verktyg för den som på något sätt arbetar med markering av en golfbana, t ex domare, tävlingsledare, greenkeeper och annan banpersonal eller klubbens banansvariga. Kom dock ihåg att det är viktigt att ibland förena en markering med en lokal regel. Förslag till formuleringar på sådana lokala regler hittar du på annat ställe i InfoBanken eller genom att klicka på någon av de länkar som finns i anslutning till texten i den här delen av InfoBanken.

Innehållet i banmarkeringsmaterialet är disponerat på så vis att det tillsvidare omfattar tre olika huvuddelar:

Out of bounds 

Vattenhinder och sidovattenhinder

Onormala markförhållanden

Innehållet i huvuddelarna är disponerat på samma sätt i varje del. Efter en inledande Definition av det aktuella förhållandet talas det i tur och ordning om (i) Vad som bör markeras; (ii) Hur det bör markeras; (iii)Vilka typer av markeringar som kan användas; (iv) Hur långt det bör vara mellan markeringarna och en avslutande sektion med (v) Övrig information

Hur hittar man det man letar efter?

För att söka i banmarkeringsmaterialet navigerar du lättast med hjälp av huvudrubrikerna (Out of Bounds, Vattenhinder och Onormala markförhållanden/Mark Under Arbete)
 och underrubrikerna (Vad bör markeras...? Hur bör det markeras...? o s v) i menyn till vänster. Du kan också använda dig av sökfunktionen längst upp till höger på sidan, men eftersom den söker i hela InfoBanken kommer du att presenteras med sökresultat som inte är relevanta för just dig. Och du - glöm inte att titta på de exempelbilder som ofta finns i anslutning till de olika avsnitten. Bilderna kan ge dig en uppfattning om vad som åsyftas och kan tjäna som ledning i ditt eget arbete med markeringarna (NB. Under 2008 är många av bilderna provisoriska men trots detta till hjälp). 

Gå direkt till InfoBankens 2-minuters introduktion till banmarkeringsmaterialet genom att klicka här!
 


Begränsningar - ett grundläggande material

Banmarkeringsmaterialet i InfoBanken är inte nödvändigtvis heltäckande – i ställer har ambitionen varit att beskriva de vanligaste situationerna som kan ställa till problem eller skapa frågor i samband med markeringen av en bana. Om du tycker att något väsentligt saknas är du varmt välkommen att kontakta ansvarig tjänsteman på SGF goran.hermes@sgf.golf.se.  Du får också gärna höra av dig med alla andra tänkbara synpunkter. 

Kom ihåg att du inte behöver göra allting själv - hjälp med banmarkering!
 

Det är viktigt att komma ihåg att det i ditt golfdistrikt finns utmärkt hjälp att få när det gäller banmarkeringar – ta gärna kontakt med en förbundsdomare eller en distriktsdomare via distriktets regelkommitté!
Du är här:
Senast ändrad
2010-01-19 11:06