MANUAL Revised 2014-01-23

To search with the Search-Function 
The fastest way to obtain information is to use the Search-Function in the small rectangular square  in the upper right hand corner of the page and write a search-word which relates to the qustion, for example "Preferred Lies". You will get a "hitlist" displaying every page in the InfoBank where "Preferred Lies" is mentioned and detailed references to Rules or Conditions or their "IN DEPTH" texts. From the results in the "hit-list" you will often be able to decide the hit which seems to be the most suitable. A singel - Click - on this hit will open the page. You can also chose to search for a specific Rule in the Rules of Golf (for example RoG Rule14-3) or a decision in the Decisions on the Rules of Golf (for example Decision 14-3/0.5).

To search with the Menu List
An other way to obtain information is to use the Menu List on the left side of the page. Varje huvudrubrik och underrubrik i ”menyn” har gjorts så beskrivande som möjligt för att underlätta sökande direkt i ett visst område av regelverket. Om du klickar på en huvudrubrik, t ex "Lokala Regler" kommer genast en underrubrik, t ex "Hindrande Föremål - Regel 24", att bli synlig. Klickar man sedan på denna underrubrik blir ännu fler underrubriker synliga och så vidare. På detta vis hittar man fram till just det man söker.


Different kinds of information
When you open a specific page you will notice that it contains many differnt kinds of information.

Text in blue, IN DEPTH, gives the background to a specific  local rule or condition of competition , ange hur och var en regel eller föreskrift bör användas och ibland också ge alternativa förslag. Den blå texten ska inte vara med i den regel eller föreskrift som skall användas.

Ord med röd färg anger ord som är "valfria" eller på något sätt skall anpassas till lokala förhållanden. På samma sätt signalerar röd färg ibland att en rubrik kan tas bort om texten i regeln hamnar under en huvudrubrik men att rubriken skall stå kvar om regeln står ensam.

Ord med svart färg är förslag till formulering av en viss föreskrift eller regel. De svarta orden får inte ändras.

Ord i kursiv stil
är ord som är definierade i Regler för Golfspel 2008-2011; Avsnitt ll; Definitioner t.ex. boll i spel, bunker, fastställd rond, hindrande föremål, mark under arbete, närmaste punkt för lättnad, spelfält, utomstående, utrustning och vattenhinder.

Rubriken ger en kort beskrivning av situationen oftast kopplad till gällande regel i Regler för Golfspel.
Den följs direkt av regelns ursprung. Denna kan vara: En golfregel i ”Regler för Golfspel” (RfG …); en definition i RfG (Definitioner …); ett decision i "Decisions on the Rules of Golf" (Decision ... ); ett förslag i R&As ”Guidance on Running a Competition” (GoRaC …) eller ett beslut av SGFs regelkommitté (S.o.T….).
Rubriken avslutas med ytterligare information, t ex en notering om att en regel (Lokal regel eller Tävlingsregel) är av mer permanent karaktär eller att den kan/bör vara tidsbegränsad (Tillfällig lokal regel). Många regler kan vara antingen det ena eller det andra. Denna valmöjlighet anges med Lokal regel/Tillfällig lokal regel/Tävlingsregel.
Uppdated states the date of the last revision. It could be anyting from a simple spelling error to a major revision of the whole page. 

At last an important comment:
The word "may" usually means that a player can choose between several options when he takes relief. The word "must" means that a player must take relief in accordence with the Rule.

Så här gör du för att skapa dokumentet "Klubbens alla regler och föreskrifter":


1. Klicka på "Exempel klubbens alla regler och föreskrifter" i listen till vänster.

2. Markera hela dokumentet genom att snabbt trycka tre gånger på mustangenten eller alternativt dra med nedtryckt tangent över hela dokumentet.

3. Tryck ner höger musknapp och tryck på "KOPIERA"

4. Öppna ett "NYTT DOKUMENT" och klistra in det kopierade dokumentet.

5. All blåfärgad text är information och skall tas bort.

6. Dokumentet "Klubbens alla regler och föreskrifter" innehåller de vanligaste reglerna och föreskrifterna. Gå igenom dokumentet och ta bort de regler och föreskrifter som inte passar för hemmaklubben och "SPARA SOM".    
Gå igenom kvarvarande
svart regeltext och se att den stämmer exempelvis om hålnummer är rätt angivna, var man tar paus, får spelarna inta ta lättnad för störande inverkan på stansen etc.

7. När du vill lägga till en regel i detta dokument så gå till denna regel i InfoBanken. Om du inte vet var regeln finns använd funktionen "SÖK" uppe till höger och använd lämpligt sökord. Markera hela den
svarta/ev. delvis röda regeltexten och "KOPIERA". Ställ markören under rätt huvud- och underrubrik i dokumentet och ”KLISTRA IN” den valda texten.
Delar av den inklistrade texten kan då vara
rödmarkerad. Anpassa texten till vad som skall gälla (på hål … ; … scorekort; … klubblängd m.m.) eller ta bort det som inte skall gälla. Många regler har en egen rödfärgad rubrik och påföljd, dessa tas bort när regeln placeras under en huvudrubrik.
 

8. När du klistrat in all text du vill ha i dokumentet - markera hela dokumentet (med musen eller med "CTRL+A") och gör all text svart samt välj det typsnitt och den teckenstorlek du vill att texten i dokumentet skall ha.

Naturligtvis kan du också skriva in text från InfoBanken (d v s förslag till formuleringar från InfoBanken) direkt i exemplet om du inte vill kopiera och klistra in text. 


Du är här:
Senast ändrad
2014-01-23 18:54