Välkommen till InfoBanken!

InfoBanken är ett webbaserat verktyg som underlättar viss administration kring spel och tävling och är också en informationsbank för många olika slags användare.

Du kan använda InfoBanken för att skapa olika typer av dokument för klubben spel- och tävlingsverksamhet  (t.ex Lokala Regler, Tävlingsregler, Villkor för Tävling och Ordningsföreskrifter) för att få information om Course Set Up (hur man förbereder en bana inför en tävling), för att korrekt markera och dokumentera en banas hinder och gränser eller för att söka information om bakgrund eller motiv till sådan dokumentation.

Svenska Golfförbundet har uppdaterat materialet i InfoBanken med de ändringar som föranletts av "Decisions on the Rules of Golf 2016-2017", "Rules of Golf 2016" och "Regler för Golfspel som gäller från januari 2016".
 

Om du har frågor om InfoBanken skall du i första hand vända dig till Göran Hermes på Golfens Hus (SGF) - goran.hermes@sgf.golf.se, Roar Hagen - roar.hagen@golf.se eller Ola Welander  - fam.welander@telia.com SGF:s Regelkommitté.

Om du vill söka i InfoBanken, använd rubrikstrukturen till vänster eller sökfunktionen uppe till höger.

Lycka till!
Sidan uppdaterad 2016-03-28.

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-03-29 16:05