BRUKSANVISNING Uppdaterad 2014-10-14.

Sök med sök-funktionen
 
Det snabbaste sättet att söka information är att använda "Sök"-funktionen i rutan längst upp i högra hörnet och där skriva in ett sökord som motsvarar det man söker, t ex "lägesförbättring". Du får en träfflista på alla sidor i InfoBanken där ordet "lägesförbättring" finns och en detaljerad hänvisning till en föreskrift eller regel eller dessas fördjupningstext. Från träfflistans resultat kan du också oftast snabbt se vilken träff som förefaller mest lämplig. Ett enda -Klick - på träffen öppnar den aktuella sidan. Det går också att söka på en speciell golfregel i Regler för Golfspel (exempelvis RfG Regel 14-3) eller ett decision i Decision on the Rules of Golf (exempelvis Decision 14-3/0.5).

Sök med menyn
Ett annat sätt att söka information in InfoBanken är att använda sig av menyn (med undermenyer) i vänsterkanten på sidan. Varje huvudrubrik och underrubrik i ”menyn” har gjorts så beskrivande som möjligt för att underlätta sökande direkt i ett visst område av regelverket. Om du klickar på en huvudrubrik, t ex "Lokala Regler" kommer en underrubrik, t ex "Hindrande Föremål - Regel 24", att bli synlig. Klickar man sedan på denna underrubrik blir ännu fler underrubriker synliga och så vidare. På detta vis hittar man fram till just det man söker.


Olika typer av information
När du öppnat en viss sida kommer du att märka att den innehåller en mängd olika typer av information.

Text med blå färg, FÖRDJUPNINGSTEXT, är till för att ge bakgrunden eller motiven till en regel eller föreskrift, ange hur och var en regel eller föreskrift bör användas och ibland också ge alternativa förslag. Den blå texten ska inte vara med i den regel eller föreskrift som skall användas.

Ord med röd färg anger ord som är "valfria" eller på något sätt skall anpassas till lokala förhållanden. På samma sätt signalerar röd färg ibland att en rubrik kan tas bort om texten i regeln hamnar under en huvudrubrik men att rubriken ska stå kvar om regeln står ensam.

Ord med svart färg är förslag till formulering av en viss föreskrift eller regel. De svarta orden bör inte ändras.

Ord i kursiv stil
är ord som är definierade i Regler för Golfspel 2012-2015; Avsnitt ll; Definitioner t.ex. boll i spel, bunker, fastställd rond, hindrande föremål, mark under arbete, närmaste punkt för lättnad, spelfält, utomstående, utrustning och vattenhinder.

Rubriken ger en kort beskrivning av situationen oftast kopplad till gällande regel i Regler för Golfspel.
Den följs direkt av regelns ursprung. Denna kan vara: En golfregel i ”Regler för Golfspel” (RfG …); en definition i RfG (Definitioner …); ett decision i "Decisions on the Rules of Golf" (Decision ... ); ett förslag i R&As ”Guidance on Running a Competition” (GoRaC …) eller ett beslut av SGFs regelkommitté (S.o.T….).
Rubriken avslutas med ytterligare information, t ex en notering om att en regel (Lokal regel eller Tävlingsregel) är av mer permanent karaktär eller att den kan/bör vara tidsbegränsad (Tillfällig lokal regel). Många regler kan vara antingen det ena eller det andra. Denna valmöjlighet anges med Lokal regel/Tillfällig lokal regel/Tävlingsregel.
Uppdaterad anger senaste datum för en förändring av texten. Det kan röra sig om allt från en rättelse av ett stavfel till en fullständig omarbetning av texten. Notera att textens utseende före en ändring enbart finns sparad i tidsordning i Mindbite/Sitefactory och den är inte tillgänglig för externt bruk. 

Slutligen en viktig kommentar:
Ordet "får" i en regel innebär att spelaren kan välja mellan flera sätt att ta lättnad. 
Ordet "bör" innebär att agerandet rekommenderas. 
Ordet "måste" innebär att det är en föreskrift och att det blir plikt om den inte följs.

Så här gör du för att skapa dokumentet "Klubbens alla regler och föreskrifter":


1. Klicka på "Exempel klubbens alla regler och föreskrifter" i listen till vänster.

2. Markera hela dokumentet genom att snabbt trycka tre gånger på mustangenten eller alternativt dra med nedtryckt tangent över hela dokumentet.

3. Tryck ner höger musknapp och tryck på "KOPIERA"

4. Öppna ett "NYTT DOKUMENT" och klistra in det kopierade dokumentet.

5. All blåfärgad text är information och skall tas bort.

6. Dokumentet "Klubbens alla regler och föreskrifter" innehåller de vanligaste reglerna och föreskrifterna. Gå igenom dokumentet och ta bort de regler och föreskrifter som inte passar för hemmaklubben och "SPARA SOM".    
Gå igenom kvarvarande
svart regeltext och se att den stämmer exempelvis om hålnummer är rätt angivna, var man tar paus, får spelarna inta ta lättnad för störande inverkan på stansen etc.

7. När du vill lägga till en regel i detta dokument så gå till denna regel i InfoBanken. Om du inte vet var regeln finns använd funktionen "SÖK" uppe till höger och använd lämpligt sökord. Markera hela den
svarta/ev. delvis röda regeltexten och "KOPIERA". Ställ markören under rätt huvud- och underrubrik i dokumentet och ”KLISTRA IN” den valda texten.
Delar av den inklistrade texten kan då vara
rödmarkerad. Anpassa texten till vad som skall gälla (på hål … ; … scorekort; … klubblängd m.m.) eller ta bort det som inte skall gälla. Många regler har en egen rödfärgad rubrik och påföljd, dessa tas bort när regeln placeras under en huvudrubrik.
 

8. När du klistrat in all text du vill ha i dokumentet - markera hela dokumentet (med musen eller med "CTRL+A") och gör all text svart samt välj det typsnitt och den teckenstorlek du vill att texten i dokumentet skall ha.

Naturligtvis kan du också skriva in text från InfoBanken (d v s förslag till formuleringar från InfoBanken) direkt i exemplet om du inte vill kopiera och klistra in text. 

Du är här:
Senast ändrad
2014-10-14 10:38