KLUBBENS ALLA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 Utkast 2016-03-04.
Detta exempel visar hur SGF rekommenderar klubbarna att presentera alla sina regler och föreskrifter. Reglerna är ordnade i fallande nummerordning, precis som på Europa Touren.
Tävlingskommittén kan använda exemplet nedan och ta bort eller lägga till vad som behövs - Länk till Bruksanvisning
Distriktets regelkommitté kan hjälp till med ta fram lokala regler för klubben och den har dessutom skyldighet att uppdatera reglerna i samband med att R&A genomför regeländringar som påverkar innebörden någon golfregel. 
Klubbens styrelse och/eller banägaren bör sedan granska och fatta det slutliga beslutet om hur klubbens regler ska vara utformade. Beslutsdatum bör införas på sista raden i dokumentet. 

Notera att för tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter kan "Klubbens tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter" användas som mall - klicka för länk

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 20XX FÖR ... GOLFKLUBB 

Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf", Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policies samt följande regler och föreskrifter:

1. LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

 

1.1 Out of bounds Regel 27-1
a
. På hålen 11och 12 definierar stengärdsgårdarnas inre begränsning gränsen för out of bounds.
b. På hål 18 definierar vita plattor längs grusvägen vid green gränsen för out of bounds.

 

1.2 Vattenhinder Regel 26
a
. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder
b. Sidovattenhindret på vänstra sidan av hål 7 är oändligt.

 

1.3 Onormala markförhållanden (MUA mm) Regel 25-1 
a. Myrstackar är mua.
b. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mua.

c. Områden vars gräns definieras av vit spraylinje eller blå pinnar är mua. Områden vars gräns definieras av vit spraylinje med enstaka blå-vita pinnar inne i området eller av blå-vita pinnar runt området är mua varifrån spel är förbjudet.


1.4 Hindrande föremål Regel 24 

a. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.
b. Rabatterna med sina stenkanter vid 18:e green är ett enda oflyttbart hindrande föremål.

 

1.5 Organisk del av banan (Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden)
Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

 

1.6 Boll träffar ledningstråd
Om en boll träffar en ledningstråd vid spel av hål 18 ska slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll, utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5.

 

1.7 Avståndsmätare (Regel 14-3)

Specificera giltighet, till exempel "I denna tävling", eller "För allt spel på banan" etc.) får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3. Plikt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel - två slag. För ytterligare överträdelse - Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln: Matchspel - Förlorat hål. Slagspel - Två slag. 

2. TÄVLINGSREGLER. 

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee och på hemsida. Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

2.1 Områden där övning är tillåten Regel 7

Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning tillåten på  korthålsbanan/9-håls banan/den andra banan/det tillfälliga övningsområdet/ vars gräns definieras av ... . Vid tävlingar med valfri starttid är övning på banan tillåten. Plikt: Diskvalifikation. 

2.2 Tävlingsledningen avbryter spelet Regel 6-8 

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas. Följande signaler används: Avbryta spelet omedelbart (Åska) - En lång signal. Ta skydd, huka dig och håll ihop fötterna. Avbryta spelet - Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till ... . Återuppta spelet - Två korta signaler, upprepade gånger. Plikt: Avbryta spelet omedelbart - enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet - enligt Regel 6-8b. 

2.3 Paus Regel 6-8

Under en fastställd rond har spelarna, efter hål ... vid kiosken, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst ... minuter för att inta förfriskningar. 

 

Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

3. VILLKOR FÖR TÄVLING 

Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee, på tävlingsanmälan och på hemsidan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

3.1 Anmälan till tävling 

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 13.00 två dagar före tävlingen via golf.se, i golfterminalen eller på anmälningslista vid omklädningsrummen. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från start, utan giltig anledning, se punkt 1.6. 

3.2 Handicapklasser 

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning: Klass A handicap till och med 12,0; Klass B handicap 12,1 till 20,0; Klass C handicap 20,1 till 36,0 och Klass D handicap 36-54. Vid färre än 4 startande eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val. 

3.3 Prisutdelning 

Sluten prislista tillämpas vid alla tävlingar. Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

3.4 Rätt att få delta och få pris i klubbens tävlingar 

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap. För att  pris i klubbens tävlingar, med undantag för följande tävlingar ... och ..., måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap.

3.5 Scorekortsinlämning Regel 6-6

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lagt sitt scorekort i brevlådan märkt "Scorekort" i receptionen.

3.6 Särskiljning i slagspel  

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger

särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.

I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom "play off hål för hål" med start på hål 1. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.

 

3.7 Tee i handicaptävlingar 

Om inte annat bestämts i villkor för en tävling måste alla damer spela från röd tee och alla herrar spela från gul tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 och spelare med läkarintyg, som kan välja att spela från röd tee.

 

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras eller utesluts ur tävlingen och rapporteras till hemmaklubben eller golfdistriktsförbundet för eventuell disciplinär påföljd.

 

4. ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee och på hemsidan.

 

4.1 Person med golfutrustning på banan, som inte löst gällande greenfee eller saknar spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee. Kontroll utförs dagligen av personal på ...  som kör golfbil märkt "... ".

 

4.2 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

 

4.3 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

 

4.4 Grupp som har spelar på hål med högre nummer  har företräde framför grupp på hål med lägre nummer.

 

4.5 Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

 

4.6 Vid sällskapsspel är det tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter efter hål ... .  Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus.

 

4.7 Av säkerhetsskäl är det förbjudet att slå ett slag på hål 9 när det finns personer eller fordon på vägen längs hålet.

 

4.8 Banpersonalen har företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

 

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

Årsrevision den ... ... av … . Godkända av klubbens styrelse den … 


 
 
Du är här:
Senast ändrad
2016-03-04 11:35