Klubbens lokala regler enbart Uppdaterad 2016-03-04.
Ibland kan man bara behöva förse spelarna med aktuella lokala regler och då kan nedanstående exempel användas. Noter att det inte har någon numrering.

Notera att för tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter kan "Klubbens tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter" användas som mall - klicka för länk

LOKALA REGLER FÖR XXX GK 2016

Out of bounds Regel 27-1
a
. På hålen 11och 12 definierar stengärdsgårdarnas inre begränsning gränsen för out of bounds.
b. På hål 18 definierar vita plattor längs grusvägen vid green gränsen för out of bounds.
c. På hål 6 definierar vägen vid green out of bounds. En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom vägen.

 

Vattenhinder Regel 26
a
. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder
b. Sidovattenhindret på vänstra sidan av hål 7 är oändligt.

 

Onormala markförhållanden (MUA mm) Regel 25-1 

a. Myrstackar är mua.
b. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mua.

cOmråden vars gräns definieras av vit spraylinje eller blå pinnar är mua. Områden vars gräns definieras av vit spraylinje med enstaka blå-vita pinnar inne i området eller av blå-vita pinnar runt området är mua varifrån spel är förbjudet.


Hindrande föremål Regel 24 
a
. Gul-svarta pinnar, som visar avståndet 150 meter till mitten av green, är flyttbara hindrande föremål.
b. Rabatterna med sina stenkanter vid 18:e green är ett enda oflyttbart hindrande föremål.

 

Organisk del av banan (Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden)
Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

 

Boll träffar ledningstråd
Om en boll träffar en ledningstråd vid spel av hål 18 ska slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll, utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3) 

Specificera giltighet, till exempel "I denna tävling", eller "För allt spel på banan" etc.) får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3. Plikt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel - två slag. För ytterligare överträdelse - Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln: Matchspel - Förlorat hål. Slagspel - Två slag

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-03-04 11:37