Exempel samt mallar för en tävlings regler Uppdaterad 2015-10-07
 
Nordea Tour in English har utformats enligt Europa Tourens "Local Rules and Conditions of Competition" för 2014 
Notera att den inledande texten kan behöva justeras när den används i olika tävlingssammanhang. Exempelvis kan hänvisningen till ET/LET:s lokala regler/tävlingsregler behöva tas bort. 

Skandia Junior Tour har också samma utformning som en Nordea Masters Tour tävling men med utförligare regeltexter. Denna utformning rekommenderas också att användas för andra tävlingar såsom handicaptävlingar, inbjudningstävlingar, pro-amtävlingar, sponsortävlingar, seriespel på distriktsnivå mm. Notera att den inledande texten kan behöva justeras när den används i olika tävlingssammanhang.   
 
Mallar för regler för tävling är avsedd att visa hur regler för en tävling kan struktureras. Det finns ingen regeltext inlagd, förutom huvudrubriker. Det går naturligtvis också bra att kopiera del 3 och del 5 av klubbens alla regler och föreskrifter. 


Mer information om hur man skapar ett eget dokument finns i Bruksanvisning - Klicka för länk.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 08:59