Exemplet nedan kan användas för tävlingar med erfarna spelare där regeltexten kunnat reduceras. Man kan också hänvisa till formulering på en viss sida i "Regler För Golfspel". Uppdaterat 2015-06-29. 

SGF SENIOR TOUR HERRAR 35 PÅ EKERUMS GOLFKLUBB 17 MAJ 2015

Tävlingen spelas enligt gällande upplaga av Regler för Golfspel, Decisions on the Rules of Golf, Spel- och Tävlingshandboken, EGA:s Handicapregler, SGF:s Regelkort, Gemensamma bestämmelser för SGF:s Senior Tour och nedanstående kompletterande Lokala Regler och Tävlingsbestämmelser som upphäver alla andra Lokala Regler och Tävlingsbestämmelser på klubben.

 

Kompletterande Lokala Regler  och tävlingsbestämmelser 

Out-of-bounds och intern out-of-bounds, Regel 27-1
a
. På hål 7 och 8 definieras gränsen för out of bounds av de vita pinnarna omedelbart bortom elstängslet.  
b. Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål 2 och hål 9 gäller endast vid spel av hål 2. Vid spel av hål 2 är pinnarna fasta och spelaren får ingen lättnad utan måste spela bollen som den ligger eller ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll). 
Vid spel av hål 9 är pinnarna oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 24-2
.

Vattenhinder, Regel 26
a
. Omarkerade dammar och diken är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.
b. Sidovattenhindret på vänster sida av hål 18 är oändligt.

Onormala markförhållande (MUA) Regel 25
a
. Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten.
b. Myrstackar.
c. Områden på spelfältet vars gräns definieras av en vit, sluten spraylinje och områden på green vars gräns definieras av en vit, punktad spraylinje.

Hindrande föremål, Regel 24
Flyttbara. a. Gul-svarta 150-meterspinnar är flyttbara hindrande föremål.
Oflyttbara a. Områden vars gräns definieras av vit spraylinje som ansluter till belagd väg har samma status som vägen, dvs. de är oflyttbara hindrande föremål, inte mark under arbete.
b. Kiosken och omgivande belagda ytor är ett enda oflyttbart hindrande föremål.

Organisk del av banan, Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden
Stengärdesgårdar är organiska delar av banan. Lösa stenar får inte tas bort.

Områden där övning är tillåtet, Regel 7-1

Övning på dag för tävling är tillåtet på korthålsbanan vars gräns till 18-hålsbanan definieras av de vita out-of-bounds pinnarna. 

Lägesförbättring 
En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom ett scorekort från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green. En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). 

Inlämning av scorekort, Regel 6-6 
Scorekortet är inlämnat enligt Regel 6-6c när spelaren har lämnat in sitt scorekort till tävlingsledningen och helt lämnat den röda boden bakom 18:e green förklarad som ”Scoring area”. 

Plikt, om inte annat sägs i regeln
: Slagspel - Två slag.

Tävlingsledning

 

Funktion

Namn 

Tournament Director  

Magnus Andersson SmGDF

Tävlingsledare

Christian Hansson FGK

Domare

Hans Nilsson och Åke Persson SmGDF

Recorder/Scorekort

Anders Svensson ÖGK


Spelare som vill kontakta domare kan ringa 070-3777678.

Du är här:
Senast ändrad
2015-06-29 14:26