Notera att vid juniortävlingar används helst den fullständiga texten av reglerna enligt InfoBankens formuleringar. Vid matchspelstävlingar är plikten förlorat hål. 
Notera särskilt
att även om den lokal
a regeln om "Avbrott i spelet" finns med på SGFs Regelkort så rekommenderas att hela texten nedan tas med för information om hur man ska kunna skydda sig på bästa sätt vid åska.
Exemplet nedan kan för tävlingar med erfarna spelare avkortas-klicka för länk
Uppdaterat 2015-06-29.

SKANDIA JUNIOR TOUR REGIONAL PÅ Xxxs GOLFKLUBB den xx xx xxxx 

Tävlingen spelas enligt gällande upplaga av Regler för Golfspel,  Decisions on the Rules of Golf, Spel- och Tävlingshandboken, EGA Handicapregler, SGF:s Regelkort, Gemensamma bestämmelser för SGF:s xxxxxx och nedanstående kompletterande Lokala Regler och Tävlingsbestämmelser som upphäver alla andra Lokala Regler och Tävlingsbestämmelser på klubben.

 

Kompletterande Lokala Regler

 

Out-of-bounds och intern out-of-bounds, Regel 27-1 

a. På hål 7 och 8 definieras gränsen för out of bounds av de vita pinnarna omedelbart bortom elstängslet.   
b. Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål 2 och hål 9 gäller endast vid spel av hål 2. Vid spel av hål 2 är pinnarna fasta och spelaren får ingen lättnad utan måste spela bollen som den ligger eller ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll). 
Vid spel av hål 9 är pinnarna oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 24-2.

Vattenhinder, Regel 26
a
. Omarkerade dammar och diken är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.
b. Sidovattenhindret på vänster sida av hål 18 är oändligt.

Onormala markförhållande (MUA) Regel 25
a
. Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete.
b. Myrstackar är mark under arbete.

Hindrande föremål, Regel 24
a. Gul-svarta 150-meterspinnar, som visar avståndet till mitten av green, är flyttbara hindrande föremål.  
b. Elstängslet på hål 7 och 8 är oflyttbara hindrande föremål.                                                                                 c. Kiosken vid hål 9 och omgivande belagda ytor är ett enda oflyttbart hindrande föremål.

Organisk del av banan, Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden
Stengärdesgårdar är organiska delar av banan. Lösa stenar får inte tas bort.

Områden där övning är tillåtet, Regel 7-1

Övning på dag för tävling är tillåtet på korthålsbanan vars gräns till 18-hålsbanan definieras av de vita out-of-boundspinnarna. 

Avbrott i spelet, Regel 6-8
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anm. Spelet återupptas efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas. Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart (Åska) - En lång signal. Ta skydd på en lågt belägen punkt. Undvik fria ytor och enstaka träd, släpp golfklubban, huka dig och håll ihop fötterna.
Avbryta spelet - Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna väntar på information där spelet avbröts.
Återuppta spelet - Två korta signaler upprepade gånger.
Plikt: Avbryta spelet omedelbart - enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet - enligt Regel 6-8b.

Lägesförbättring 
En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom ett scorekort från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green

Inlämning av scorekort, Regel 6-6 
Scorekortet är inlämnat enligt Regel 6-6c när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och helt lämnat den röda boden bakom 18:e green förklarad som ”Scoring area".


Plikt, om inte annat sägs i regeln
: Slagspel - Två slag.

Tävlingsledning: ​Tävlingsledare Asta Andersson Ö GK och domare Bengt Bengtsson SmGDF.

Spelare som vill kontakta domare kan ringa 070 1234567

Du är här:
Senast ändrad
2015-06-29 14:15