Mall för regler för en tävling. Spel- och Tävlingshandboken kapitel 7.3 Uppdaterd 2015-03-19.

Ur SoT 7.3 MALL FÖR SKRIVANDET AV LOKALA REGLER
"För att Lokala Regler ska vara lätta att förstå och enkla att läsa finns en rekommenderad mall att följa då man skriver lokala regler. Mallen följer en modell som används på tourerna och har sin grund i gällande "Regler för Golfspel".
Överst finns en huvudrubrik med tävlingsnamn, var och när tävlingen spelas och inledning. Därefter börjar man med Regel 27, Out of Bounds och följer sedan reglerna i fallande nummerordning, vanligtvis enligt följande 26, 25, 24. Rubriken på golfregeln blir även rubrik för respektive lokal regel. Under respektive rubrik beskriver man sedan kortfattat vad som ska täckas av just den lokala regeln.
Därefter följer lokala regler som inte har sin rubrik från en golfregel, exv. skydd av unga träd, organisk del av banan, pluggad boll etcetera. Här kan man välja att skriva hela texten för den lokala regeln eller bara hänvisa till den aktuella sidan i Regler för Golfspel."
Här visas en mall för lokala regler.

Notera att det finns färdigformulerade exempel - klicka för länk

Skandia Xxxx, xx-xx xxxx på Xxxxxxxx GK

 

Tävlingen spelas enligt de gällande upplagorna av följande: Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf, Spel- och Tävlingshandboken, Handicapregler, SGF:s Regelkort och Gemensamma bestämmelser SGF xxxxxx

Dessa Lokala Regler och Tävlingsbestämmelser upphäver alla andra Lokala Regler och Tävlingsbestämmelser på klubben.

 

KOMPLETTERANDE LOKALA REGLER

 

1. OUT OF BOUNDS (Regel 27-1)

 

2. VATTENHINDER (Regel 26)

 

3. ONORMALA MARKFÖRHÅLLANDEN (Regel 25-1)

 

4. HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24)

a.    FLYTTBARA


b.    OFLYTTBARA

 

5. XXXXXXXXXXXXX (Regel XX)

 

6. OMRÅDE DÄR ÖVNING ÄR TILLÅTET (Regel 7-1)

Före en rond, mellan ronder eller ett särspel är övning tillåten xxxxxx.

Plikt: Diskvalifikation.


Plikt om inte annat sägs i regeln – Två slag (Matchspel - Förlust av hål)


Tävlingsledning

Xxxx Xxxx, Tournament Director och Domare Svenska Golfförbundet

Xxxx Xxxx, Tävlingsledare, Xxxxxx GK

Xxxx Xxxx, Förbundsdomare, Svenska Golfförbundet

Xxxx Xxxx, Distriktsdomare, Xxxxxx Golfdistriktsförbund


Scorekortsmottagare

Tournament Coordinator: Xxxx Xxxx, 


KONTAKTA EN DOMARE

Spelare som vill kontakta domare kan ringa xxx xxxxxx.


Du är här:
Senast ändrad
2015-03-19 15:20