Handicapslagens fördelning per hål - handicapindexering. RfG Regel 33-4; S.o.T och EGA Handicapregler 2012-2015, Bilaga E. Villkor för tävling. Uppdaterad 2012-11-20.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Regel 33-4: "Tävlingsledningen måste tillhandahålla en tabell som visar på vilka hål handicapslag ska ges eller fås". 

Handicapindex används för att fördela handicapslagen jämt över 18 hål i matchspel och även om hålens svårighetsgrad påverkar handicapindexet så är det ofta ett annat hål än det med index 1 som är "banans svåraste hål" enligt tillgänglig statestik.
Bestämmelserna för indexering av hålen är nya från och med 2012 och även om huvudprinciperna är desamma innebär det att en del klubbar inte längre har en korrekt indexering. Många äldre klubbar har dessutom en indexering som gjordes för mycket länge sedan av klubbens tävlingskommitte i samband med klubbens första tävling, vilket kan innebära att indexeringen behöver uppdateras. Det kan därför vara en god idé att, till exempel efter en ombyggnad av banan då klubben måste byta teeskyltar och scorekort, göra en ny indexering av banan. 

Om du har frågor om handicapindexeringen du vända dig till Göran Hermes SGF - goran.hermes@sgf.golf.se eller till Håkan Herne (Förbundsdomare) - 048512078@telia.com 

HANDICAPREGLER 2012-2015, BILAGA E.
REKOMMENDATIONER FÖR FÖRDELNING AV HANDICAPINDEX
Regel 33-4 kräver att tävlingsledningen “publicerar en tabell som visar i vilken ordning på hålen som handicapslagen ska ges eller tas”.
För att uppnå en konsekvent hantering på anslutna klubbar rekommenderas att följande beaktas när indexeringen görs:
- Det är ett fastställt faktum, att handicapindex praktiskt taget inte påverkar poängbogeyresultatet och därmed inte heller handicapjusteringarna.
- I matchspel är det av största betydelse att de slag, som oavsett handicapskillnad erhålls, sprids ut jämt över de 18 hålen.
- Fördelningen uppnås bäst genom att indexera de udda numren på den svårare av de två niohålsslingorna, vanligtvis den längre, och de jämna numren på den andra niohålsslingan.
- Svårighetsgraden på ett hål i förhållande till Par är en faktor för i vilken ordningsföljd respektive handicapindex stipuleras.
- Svårighetsgraden kan ha sitt ursprung i bogeyvärderingen eller i en jämförelse av medelscoren för en grupp klubbmedlemmar gentemot Par.
- Försök att åstadkomma en gemensam tabell över handicapindex för alla tees för herrar och damer.
- Den spelare som ska erhålla slag behöver vanligtvis sin första kompensation på det svåraste par 5-hålet följt av det svåraste par 4-hålet och därefter de följande par 5-hålen, par 4-hålen och slutligen par 3-hålen.
- Ett mycket svårt par 3-hål kan gå före ett par 4-hål. Svåra hål i förhållande till par är vanligtvis par 5-hål som inte kan nås på tre slag eller par 4-hål som inte kan nås på två slag av en medelgolfare.

Notera
att med ett håls längd avses den samlade bedömningen av längden från samtliga tees. Ett par 4-hål kan exempelvis vara 360 meter från gul tee och 310 meter från röd vilket gör att det är längre och därmed svårare än ett annat, från gul tee lika långt par 4-hål, som bara är 270 meter från röd tee. 


Indexeringen kan göras enligt följande:
- Dela upp de 18 hålen i sex grupper med tre hål i varje; 1, 2, 3 sedan 4, 5, 6 och så vidare.
- Handicapindex 1 till 4 bör inte ges hål 1, 2, 3 eller 16, 17, 18.
- Summan inom de sex hålgrupperna bör ligga mellan 27 och 30.
- Om handicapindex 1 har givits på den första av de två niohålsslingorna, bör handicapindex 2 ges på den andra.
- Alla udda handicapindex på första nio och alla jämna på andra, eller tvärtom, är att föredra, också med tanke på niohålsronder.
- Undvik handicapindex 1 till 6 på intilliggande hål.

Exempel:
Ge handicapindex 1 till det svåraste av hål 7, 8, 9. För niohålsbanor hål 4, 5, 6.
Ge handicapindex 2 till det svåraste av hål 13,14,15.
Ge handicapindex 3 till det svåraste av hål 4,5,6. För niohålsbanor hål 7,8,9.
Ge handicapindex 4 till det svåraste av hål 10,11,12.
Ge handicapindex 5 till det svåraste av hål 1,2,3.
Ge handicapindex 6 till det svåraste av hål 16,17,18.
Ge handicapindex 7 till 12 jämt över de sex grupperna, handicapindex 7 behöver inte passa in i grupp 7, 8, 9.
Ge handicapindex 13 till 18 på samma sätt.

Resultat:
Hål 1, 2, 3 handicapindex 5, 7, 15 Summa 27
Hål 4, 5, 6 handicapindex 3, 11, 13 Summa 27
Hål 7, 8, 9 handicapindex 1, 9, 17 Summa 27
Hål 10, 11, 12 handicapindex 4, 12, 14 Summa 30
Hål 13, 14, 15 handicapindex 2, 10, 18 Summa 30
Hål 16, 17, 18 handicapindex 6, 8, 16 Summa 30
Du är här:
Senast ändrad
2015-06-26 14:13