HUR MAN MARKERAR EN GOLFBANA BRUKSANVISNING Uppdaterad 2015-09-01.

I den här delen av InfoBanken hittar du information om markering av golfbanan. Vi rekommenderar att du också tittar på sidorna som behandlar så kallad course set up (iordningställande av banan för tävling) eftersom det där också finns en hel del intressant för den som jobbar med banans markering.

Tillfälliga spraymarkeringar finns också utförligt beskrivet på http://www.golf.se/Tavla/Tavlingsinformation1/Tavlingsfunktionar/Forbundsdomare/Forbundsdomare/FD-konferens/

Om du behöver hjälp med din hemmabanas markeringar så ta i första hand kontakt med ditt distrikts regelkommittee.


Det finns vanligtvis mellan 15-20 områden på en 18-håls bana som markerats. Antalet pinnar och plattor på en bana (vattenhinder, out of bounds och mark under arbete) brukar uppgå till mellan 250-400. Totalt (med avståndsmarkeringar, nybörjartees, teemarkeringar, skyltar, mm) brukar det finnas mellan 500 och 600 enskilda markeringar att hålla reda på. 
Det går åt mellan 25-30 arbetstimmar per år på en 18-hålsbana för att sköta markeringarna.


Banmarkeringar är viktiga eftersom de anger de fysiska gränserna för tillämpningen av golfreglerna på en bana:

Är bollen verkligen i vattenhindret så att spelaren kan fortsätta enligt vattenhindersregeln? Är bollen out of bounds - var går egentligen linjen mellan pinnarna?

Räknas bron som en del av vattenhindret eller är den utanför?

Vad betyder de här vita linjerna på marken? 

Frågorna kan vara många inför och efter markeringen av en golfbana, men tanken är att markeringen av banan ska göra att spelet flyter så smidigt och spelas så rättvist som möjligt.

Banmarkeringar ska vara regelrätta, tydliga, och störa spelet så lite som möjligt samtidigt som de bör vara lättskötta och så ekonomiska som möjligt.

Klubbens permanenta banmarkeringar skall garantera att sällskapsspel spelas enligt reglerna – det är viktigt inte minst i samband med handicapgrundande sällskapsspel. Tävlingsspel kan kräva mer eller mindre omfattande tillfälliga kompletteringar av banans markeringar. I samband med tävling finns det också andra saker som är viktiga att tänka på när man ställer i ordning banan inför tävlingen och under tävlingen (se Avsnittet
Course Set Up och Info Banken; Lokala regler; avsnittet Spraymarkeringar).

Vem är banmarkeringsmaterialet till för?

Materialet är tänkt att fungera som ett verktyg för den som på något sätt arbetar med markering av en golfbana, t ex domare, tävlingsledare, greenkeeper och annan banpersonal eller klubbens banansvariga. Kom dock ihåg att det är viktigt att ibland behöver en markering också en lokal regel. Förslag till formuleringar på sådana lokala regler hittar du på annat ställe i InfoBanken eller genom att klicka på någon av de länkar som finns i anslutning till texten i den här delen av InfoBanken.

Innehållet i banmarkeringsmaterialet omfattar fem olika huvuddelar:

Droppzoner, Onormala markförhållanden, Out of bounds, Vattenhinder och sidovattenhinder och Pinnar, plattor eller spraylinjer? Material och underhåll.

Innehållet i huvuddelarna är disponerat på samma sätt i varje del. Efter en inledande Definition av det aktuella förhållandet talas det i tur och ordning om (i) Vad som bör markeras; (ii) Hur det bör markeras; (iii)Vilka typer av markeringar som kan användas; (iv) Hur långt det bör vara mellan markeringarna och en avslutande sektion med (v) Övrig information. 

Hur hittar man?

För att söka i banmarkeringsmaterialet navigerar du lättast med hjälp av huvudrubrikerna (Out of Bounds, Vattenhinder och Onormala markförhållanden/Mark Under Arbete)  och underrubrikerna (Vad bör markeras...? Hur bör det markeras...? o s v) i menyn till vänster. Du kan också använda dig av sökfunktionen längst upp till höger på sidan, men eftersom den söker i hela InfoBanken kommer du att presenteras med sökresultat som inte är relevanta för just dig. Och du - glöm inte att titta på de exempelbilder som finns i anslutning till de olika avsnitten. 

Begränsningar - ett grundläggande material

Banmarkeringsmaterialet i InfoBanken är inte nödvändigtvis heltäckande – i ställer har ambitionen varit att beskriva de vanligaste situationerna som kan ställa till problem eller skapa frågor i samband med markeringen av en bana. Om du tycker att något väsentligt saknas är du varmt välkommen att kontakta ansvarig tjänsteman på SGF
goran.hermes@sgf.golf.se.  Du får också gärna höra av dig med alla andra tänkbara synpunkter.

Du är här:
Senast ändrad
2015-09-01 16:38