Banmarkeringar innebörd. RfG Definitioner, Regel 33-2a och Decision 33-8/41 m.fl. Uppdaterad 2016-01-15.

Banmarkeringar är till för att golf ska spelas enligt reglerna – det är viktigt inte minst i samband med handicapgrundande sällskapsspel.kan kräva tillfälliga kompletteringar se avsnitten ”Course Set Up” och ”Tillfälliga spraymarkeringar”på http://www.golf.se/Tavla/Tavlingsinformation1/Tavlingsfunktionar/Forbundsdomare/Forbundsdomare/FD-konferens/.

 

När pinnar används för att definiera permanenta gränser behöver dessa, om inte annat sägs i texten, sticka upp cirka 50 centimeter för att synas, vara cirka 75 centimeter långa, 4-5 centimeter breda, fyrkantiga (runda) och sättas med 12 meters (16 -18 stegs) mellanrum i uppspettade, minst 25 centimeter djupa hål för att pinnarna lätt ska kunna återplaceras på samma plats om de rubbas. När plattor används bör dessa vara av plast 15 centimeter i diameter med en minst 12 centimeter lång pigg och sättas med  6 meters (8 stegs) mellanrum med en handfull grovt grus under plattan för att utvisa var den satt.  Alla andra sätt att definiera permanenta gränser ökar risken för spelarmisstag.  Undvik därför att använda murar, staket, gärdesgårdar, vägar eller diken för att definiera gränser.  Pinnar eller plattor är billiga, lätta att sköta, syns väl och deras innebörd  är kända av alla golfspelare.
 
 

Banmarkeringar innebörd

 

BANMARKERING

INNEBÖRD

Vita pinnar

Identifierar eller definierar gränsen för out of bounds. Kan kräva lokal regel.

Gula pinnar

Identifierar eller definierar gränsen för vattenhinder. Kan kräva lokal regel.

Röda pinnar

Identifierar eller definierar gränsen för sidovattenhinder. Kan kräva lokal regel.

Blåa pinnar

Identifierar eller definierar gränsen för mark under arbete. Kräver lokal regel.

Blå-vita pinnar

Identifierar eller definierar gränsen för mark under arbete. Spel förbjudet. Kräver lokal regel.

Vita, gula, röda eller blå pinnar med grön topp 

Identifierar eller definierar gränsen för miljökänsligt område. Spel förbjudet. Kräver lokal regel.

Orangea pinnar

Definierar gränsen för hindrande föremål. Kräver lokal regel.

Vit spraylinje längs med out of bounds. 

Definierar gränsen för out of bounds. Kräver lokal regel.

Gul spraylinje längs med vattenhinder. 

Definierar gränsen för vattenhinder. Kräver lokal regel.

Röd spraylinje längs med sidovattenhinder.

Definierar gränsen för sidovattenhinder. Kräver lokal regel.

Vit spraylinje runt om ett område.

Definierar gränsen för mark under arbete (MUA). Kräver lokal regel.

Vit spraylinje runt om ett område med en eller flera blå-vita pinnar.

Definierar gränsen för mark under arbete. Spel förbjudet. Kräver lokal regel.

Vit spraylinje längs med väg eller annat hindrande föremål.

Definierar gränsen för hindrande föremål. Kräver lokal regel.

Vit spraylinje längs med "fairway" (finklippt del av spelfältet). 

Definierar gränsen för "fairway". Kräver lokal regel.

Vit spraylinje längs med green.

Definierar gränsen för green. Kräver lokal regel.

Vit spraylinje längs med bunker. 

Definierar gränsen för bunker. Kräver lokal regel.

Vit spraylinje runt om en droppzon (DZ).

Definierar gränsen för droppzon. Kräver lokal regel.

X-ad spraylinje gäller inte.

Kräver lokal regel.Du är här:
Senast ändrad
2016-01-15 13:35