Banmarkeringar pinnar/plattor innebörd. RfG Definitioner, Regel 33-2a och Decision 33-8/41 m.fl. samt S.o.T 7.1.2. Generell lokal regel. Uppdaterad 2015-12-10.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Regel 33-2a:"Tävlingsledningen måste noggrant fastställa vad som är: 
(i)
banan och out of bounds; 
(ii) gränserna för vattenhinder och sidovattenhinder; 
(iii) mark under arbete och 
(
iv) vad som är hindrande föremål samt vad som är organiska delar av banan."

Utförlig information om hur en bana kan markeras och hur markeringarna enklast underhålls och dokumenteras finnas i InfoBanken i huvudavsnittet ”Hur man markerar en golfbana”.
Mer om markeringar finns i tävlingsregeln "Spraymarkeringar" - Klicka för länk.  

Så här har den generella lokala regeln formulerats:  
 
Banmarkeringar 

Banmarkering

Innebörd 

Regel i ”Regler för Golfspel 2012-2015”

Vit

Out of bounds

27

Gul

Vattenhinder

26

Röd

Sidovattenhinder

26

Blå

Mark under arbete (MUA)

25

Blå-vit

Mark under arbete – spel förbjudet

Bilaga I Del B 2a

Vilken som helst av färgerna ovan med grön topp

Miljökänsligt område (MKO). Spel förbjudet

Bilaga I Del B 2b

Orange

Oflyttbart hindrande föremål

24

 
In English. This is how the General Local Rule has been worded:

 

Markings on the Course

  

Markings on the Course 

Significance 

Rules Reference in the Rules of Golf 2012-2015

White

Out of Bounds

27

Yellow

Water Hazard

26

Red

Lateral water Hazard

26

Blue

Ground under repair (GUR)

25

Blue-white

Ground under Repair – play prohibited

Appendix 1 Part B 2a

Anyone of the colours above with a green top

Enviromentally Sensitive Area (ESA). Play prohibited.

Appendix 1 Part B 2b

Orange

Immovable Obstruction

24

Du är här:
Senast ändrad
2015-12-24 10:58