Dropzoner/dropprutor/placeringsmattor. RfG Bilaga I Del A 6 och Bilaga I Del B 8. Uppdaterad 2015-09-14
Droppzoner: Ur RfG Bilaga I Del A  6: " Tävlingsledningen kan fastställa särskilda områden där bollar får eller måste droppas när det inte är möjligt eller praktiskt att fortsätta exakt enligt Regel 24-2b eller 24-3 (Oflyttbara hindrande föremål), Regel 25-1b eller 25-c (Onormala markförhållanden), Regel 25-3 (Fel green), Regel 26-1 (Vattenhinder och sidovattenhinder) eller Regel 28 (Ospelbar boll)."

Ur RfG Bilaga I Del B 8
: "Om tävlingsledningen anser att inte är möjligt eller praktiskt att fortsätta spelet enligt en regel som ger lättnad får den inrätta droppzoner där bollar får eller måste droppas när spelaren tar lättnad. Allmänt sett bör sådana droppzoner inrättas som ett extra lättnadsalternativ utöver de som ges i själva regeln snarare än att vara tvingande
.

Anmärkning: När man använder en droppzon gäller följande med avseende på att droppa och droppa om bollen:
(a) Spelaren behöver inte stå i droppzonen när spelaren droppar bollen. (b) Den droppade bollen måste först träffa en del av banan inom droppzonen. (c) Om droppzonen definieras av en vit linje är linjen i droppzonen. (d) Den droppade bollen behöver inte stanna i droppzonen. (e) Den droppade bollen måste droppas om om den rullar och stannar i ett läge som täcks av Regel 20-2c (i-vi). (f) Den droppade bollen får rulla närmare hålet än den punkt där den först tog mark på banan, förutsatt att den stannar inom två klubblängder från denna punkt och inte i något läge som täcks av (e). (g). Under förutsättning att (e) och (f) är uppfyllda får den droppade bollen rulla och stanna närmare hålet än: 1. dess ursprungliga eller uppskattade läge (se Regel 20-2b); 2. närmaste punkten för lättnad eller största möjliga lättnad (Regel 24-2, 25-1 och 25-3) eller 3. den punkt där den ursprungliga bollen sist skar gränsen för vatten- eller sidovattenhindret (Regel 26-1)."

Mer information om droppzoner - klicka för länk.
 

Notera att när det är omöjligt att skapa en vanlig droppzon, exempelvis vid platsbrist eller där markförhållandena (stenar, klippor, sumpig mark) inte medger en droppruta, kan en permanent eller tillfällig placeringsmatta användas på vilken en spelare som tar lättnad enligt Regel 24-2b, 24-3, 25-1b, 25-1c, 25-3, 26-1 och 28 placerar en boll - klicka för länk. 

Du är här:
Senast ändrad
2015-09-14 15:27