Hur bör permanenta droppzoner markeras? Uppdaterad 2015-01-20.
Permanenta droppzoner bör markeras med vita plattor och droppzonens gräns definieras då av linjen mellan plattornas yttre begränsning i markplanet. Om man använder plattor i samma färg som det område som spelaren tar lättnad för, t.ex. gula plattor för vattenhinder, finns det risk för att zonen av misstag tas för en del av vattenhindret
Om inte annat sägs i den lokala regeln är plattorna som definierar gränsen för droppzonen flyttbara hindrande föremål. Eftersom marken i droppzonen blir sönderslagen är det viktigt att den mäter minst 3x3 meter och  man bör flytta den till ett nytt läge ungefär en gång i månaden.

Hink med lagningsjord och skylt med hela den lokala regeln bör finnas vid varje droppzon - Klicka för länk .

Notera att om det inte går att få plats med en droppzon exempelvis för att marken är mycket ojämn, klippig eller sank kan tävlingsledningen använda placeringsmattor - Klicka för länk

Permanent droppzon för boll i sidovattenhinder vars gräns definieras av vita plattor.


 

Du är här:
Senast ändrad
2015-01-20 11:35