Hur bör tillfälliga droppzoner markeras? Uppdaterad 2015-09-01.
Tillfälliga droppzoner (DZ) kan markeras av en spraylinje och bokstäverna DZ sprayade inne i zonen. Tävlingsledningen bör använda vit sprayfärg. Om man använder spray i samma färg som det område som spelaren tar lättnad för, t.ex. gult för vattenhinder, finns det risk för att zonen av misstag tas för en del av vattenhindret. Själva spraylinjen är inne i DZ. Marken där DZ placeras bör helst vara helt plan vilket ibland innebär att den hamnar några meter ifrån det man tar lättnad för. Eftersom marken i DZ blir sönderslagen är det viktigt att den mäter minst 3x3 meter. Det går att utöka en DZ men i så fall bör tvärgående linje inne i DZ x-as.
Formen på DZ har ingen betydelse. 
När en DZ används för att ge lättnad för tillfälliga oflyttbara hindrande föremål (TOH) bör DZ, i avseende på slagets svårighetsgrad, återspegla läget och den spellinje som spelaren hade haft om inte TOH funnits.
Hink med lagningsjord och skylt den lokala regelns text bör finnas vid varje DZ - Klicka för länk.
Så snart en tillfällig DZ inte behövs längre bör den tas bort genom att spraylinjen x-as eller klipps bort. Se till att eventuella skyltar och anslag tas bort och att den tillfälliga lokala regeln tas bort från listan över "Tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter" - Klicka för länk.

Notera att om det inte går att få plats med en DZ exempelvis för att marken är mycket ojämn, klippig eller sank kan tävlingsledningen använda placeringsmattor - Klicka för länk.

Tillfällig droppzon för vattenhinder med flyttbar skylt och texten ”DZ” sprayad i zonen 

 

Tillfällig DZ 4X5 meter på lätt sluttande yta. Notera hinken med lagningsgrus. 

Du är här:
Senast ändrad
2015-09-14 15:15