Hindrande föremål, Definition ur Regler för golfspel 2012-2015. Uppdaterad 2014-01-25. 
""Hindrande föremål" är alla tillverkade föremål, inklusive belagda sidor och ytor på vägar och stigar, samt konstgjord is, med undantag för: a. Föremål som definierar out of bounds, t.ex. murar, stängsel, staket, pinnar och räcken; b. Varje del av något oflyttbart tillverkat föremål som befinner sig out of bounds, och; c. Varje konstruktion som av tävlingsledningen förklarats vara en organisk del av banan.
Ett hindrande föremål är ett flyttbart hindrande föremål om det kan flyttas utan orimlig ansträngning, utan att otillbörligt fördröja spelet och utan att orsaka skada. Annars är det ett oflyttbart hindrande föremål.
Anmärkning: Tävlingsledningen kan utfärda en lokal regel som förklarar att ett flyttbart hindrande föremål är ett oflyttbart hindrande föremål."

 
Du är här:
Senast ändrad
2014-01-25 12:26