Vad kan behöva markeras som hindrande föremål? Uppdaterad 2015-01-20.

Hindrande föremål är alla tillverkade föremål, inklusive belagda sidor och ytor på vägar och stigar med undantag för föremål som definierar out of bounds, varje del av något oflyttbart hindrande föremål som är out of bounds och varje konstruktion som tävlingsledningen förklarat vara en organisk del av banan.

Exempel på hindrande föremål vars gränser kan behöva definieras, med orangea plattor eller spraylinjer är: 

belagda vägar och stigar med kanter av annat material t.ex. betong, cement, stenar eller träslipers​,

belagda vägar och stigar med otydlig kanter,

belagda vägar och stigar med skyddsnät, 

belagda vägar och stigar med dräneringsdike, 

fornlämning (identifierad av behörig myndighet) och  

flera hindrande föremål som tävlingsledningen beslutat ska vara ett enda hindrande föremål t.ex.: banpersonalens byggnader med ev. parkeringar, spolplattor, vändplatser och sandfickor, klubbhus med omgivande vägar och planteringar, kiosk med belagd parkering för bagvagnar mm.
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-20 13:03