Onormala markförhållanden, mark under arbete och tillfälligt vatten ur Regler för golfspel 2012-2015, Definitioner.  Uppdaterad 2014-01-08. 

"Onormala markförhållanden"
är varje tillfälligt vatten, mark under arbete eller hål, hög eller gång på banan som gjorts av ett bogrävande djur, ett kräldjur eller en fågel."

"Mark under arbete" är varje del av banan som markerats så på uppdrag av tävlingsledningen eller förklarats vara det av en behörig representant för denna. All mark och allt gräs, varje buske, träd eller annat som växer inom mark under arbete är en del av mark under arbete. Mark under arbete innefattar material som samlats ihop för bortforsling och hål som gjorts av banarbetare även om det inte markerats. Gräsklipp och annat material som lämnats på banan och inte avses tas bort är inte mark under arbete om det inte markerats som sådant.
När gränsen för mark under arbete definieras av pinnar, är pinnarna inne i mark under arbete, och gränsen för mark under arbete definieras av pinnarnas yttre sidor i marknivå.
När både pinnar och linjer används för att visa mark under arbete, identifierar pinnarna mark under arbete och linjerna definierar gränsen för mark under arbete.
När gränsen för mark under arbete definieras av en linje på marken är själva linjen i mark under arbete.
Gränsen för mark under arbete sträcker sig lodrätt nedåt men inte uppåt.
En boll befinner sig i mark under arbete om den ligger i eller någon del av den vidrör mark under arbete.
Pinnar som används för att definiera gränsen för eller identifiera mark under arbete är hindrande föremål.
Anmärkning: Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som förbjuder spel från mark under arbete eller ett miljökänsligt område som har definierats som mark under arbete."
 

Tillfälligt vatten” är varje tillfällig vattensamling på banan, som inte är i ett vattenhinder, och är synlig före eller efter att spelaren tagit sin stans. Snö och naturlig is, med undantag för rimfrost, är efter spelarens val antingen tillfälligt vatten eller lösa naturföremål.
Konstgjord is är hindrande föremål. Dagg och rimfrost är inte tillfälligt vatten.
En boll är i tillfälligt vatten när den ligger i eller någon del av den vidrör tillfälligt vatten." 
Du är här:
Senast ändrad
2014-01-09 12:59