Hur bör mark under arbete markeras? Uppdaterad 2015-07-21.

Gränsen för mark under arbete kan definieras av en vit, sluten spraylinje eller blå pinnar satta runt området. Gränsen för mark under arbete varifrån spel är förbjudet definieras av en vit sluten spraylinje med en eller flera blå-vita pinnar inne i området eller med blå-vita pinnar satta runt området. Blå-vita markeringar bör bara användas när tävlingsledningen vill undvika spel från ett område som är nysått, vattensjukt, har behandlats med kemikalier, där det finns jordgetingbon eller huggormar eller som av andra skäl är skyddsvärt - klicka för bild

Markeringar för mark under arbete ska i regel bara vara kvar under en kortare tid och till skillnad från övriga banmarkeringar är det inte nödvändigt att spelarna ska kunna se markeringarna på långt håll.
Man bör binda samman flera små MUA till ett enda större område för att underlätta droppning. Klicka för bild.

När flera tävlingar äga rum inom loppet av någon vecka bör man tänka på att spraymarkeringarna ska gälla för alla dessa tävlingar. Tvingas man ta bort en spraymarkering går det at X-a den och skriva en lokal regel.


Notera att det är viktigt att sätta markeringarna så att närmaste punkt för lättnad blir på en plats som det går att spela ifrån. Detta är speciellt viktigt för MUA-områden varifrån spel är förbjudet. Det kan ofta vara lämpligt med en eller flera droppzoner - klicka för länk

Notera att en bunker som ligger inne i ett större MUA fortfarande är ett hinder. Är däremot hela bunkern också under renovering så är den en del av spelfältet och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Decision 25/13. 
I undantagsfall kan tävlingsledningen i en lokal regel -
klicka för länk - förklara att en eller flera bunkrar som är helt översvämmade är mark under arbete och är en del av spelfältet. Detta gör att spelarna kan ta lättnad utan plikt utanför bunkern enligt Regel 25-1b(i). 

Notera vidare att den lokala regeln om lägesförbättring kan införas om det finns många MUA på den finklippta delen av spelfältet och/eller på greener -
klicka för länk.

Du är här:
Senast ändrad
2015-07-21 13:17