Hur bör markeringarna sättas för mark under arbete? Uppdaterad 2014-02-26.  

Markeringarna sätts runt hela MUA så att det blir ett tydligt avgränsat område. Om det finns flera små MUA nära varandra bör man markera så att det blir ett enda sammanhängande område. Innan området markeras bör man kontrollera att närmaste punkt för lättnad blir  i ett spelbart läge. Går inte detta bör man införa en eller flera droppzoner - klicka för länk. 

Spraylinjer: Sätt spraypunkter där gränslinjen viker av och kontrollera att det finns möjlighet till droppning i spelbart läge runt hela MUA. Dra sedan en fullständig linje runt hela MUA. 

Pinnar eller plattor sätts med ungefär sex meters (8 normalstegs) lucka runt hela området och så att inte linjen mellan två närstående markeringar skär någon del av MUA. Vid stora områden som markeras med pinnar kan luckan vara 12 meter (16 normalsteg). 

Notera att en ensam blå eller blå-vit pinne utan spraylinje inte bör användas för ange att ett område är mark under arbete eftersom områdets gräns inte är definierad.
Du är här:
Senast ändrad
2014-02-26 15:51