Vad kan behöva markeras som mark under arbete? Uppdaterad 2015-07-20.

Lokala onormala och tillfälliga förhållanden, som skulle förhindra rättvist spel kan förklaras som mark under arbete och markeras med pinnar, plattor eller spraylinjer.

Exempel på sådana områden är: 

dräneringar täckta av grovt grus

insektsskadade områden
 

markfasta stenar och berg i dagen i en bunker 

marksprickor vid torka både på green och på spelfältet

nysådda ytor 

nytorvade områden

områden där marken nyligen varit uppgrävd 

områden på fairway och green med dålig gräsväxt (vanligt på våren)
 

områden som det är farligt att gå in i (rasrisk, huggormar, jordgetingar)

områden som skadats i samband med trafik på banan (hjulspår etc.) 


områden som skadats av inte bogrävande djur (vildsvin)

områden där röjning av träd och buskar pågår 

områden med för bortforsling upplagda grässträngar, högar av grenar eller löv och andra lösa naturföremål
 

vattensjuka områden.

Du är här:
Senast ändrad
2015-07-20 13:34