Vilka typer av markeringar används för onormala markförhållanden (MUA)? Uppdaterad 2015-01-20.

1. Pinnar av trä med spetsad ände 25-30 centimeter långa och 2 centimeter i diameter eller plastpinnar 40 centimeter långa och 2 centimeter breda används i ruffen, i bunkrar, i områden som kan vara svåra att överblicka i sin helhet eller för att tydligt ange de områden där tunga maskiner inte bör köra. Eftersom pinnarna lätt rubbas bör de kontrolleras dagligen. 

2. Plattor av plast, 15 centimeter i diameter med ett 12-15 centimeter långt stift,
används på finklippta områden, i låg semiruff och nära green (om området inte kan sprayas). Plattor sitter kvar i rätt läge men kan börja växa över efter 3-4 veckor.

3. Linor eller rep fästa med U-formade järn används på fairway och i låg ruff för att definiera gränsen för stora nysådda eller torvade områden som behöver skyddas under en längre tid. Det behövs en lokal regel.

4. Spraylinjer används för att definiera gränsen för områden som bara behöver vara markerade en kortare tid eller när MUA måste markeras på en green. Spraymarkeringar behöver fräschas upp efter 3-4 dagar på fairway och efter 8-10 dagar i områden som inte klipps. 
Ett sådant område med blå-vita pinnar inne i området anger att spel är förbjudet.
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-20 14:14