Out of Bounds ur Regler för golfspel 2012-2015, Definitioner. Uppdaterad 2014-01-09

”Out of bounds"
är all mark utanför banans gränser samt varje del av banan som av tävlingsledningen markerats som out of bounds.
När out of bounds definieras med hjälp av pinnar eller ett staket, eller som liggande bortom pinnar eller staket, går gränsen vid den del av pinnarna eller staketstolparna, dock inte sneda stödpinnar, som i markplanet är närmast banan. När både pinnar och linjer används för att visa out of bounds identifierar pinnarna  out of bounds och linjerna definierar gränsen för out of bounds. När out of bounds definieras genom en linje på marken själv linjen out of bounds. Gränsen för out of bounds sträcker sig lodrätt uppåt och nedåt. 
En boll är out of bounds när hela bollen ligger out of bounds. En spelare får stå out of bounds och spela en boll som ligger på banan
Föremål som definierar out of bounds, såsom murar, stängsel, staket, pinnar och räcken är inte hindrande föremål och anses vara fasta. Pinnar som visar out of bounds är inte hindrande föremål och anses vara fasta. 

Anm. 1
: Pinnar och linjer som används för att definiera out of bounds bör vara vita.
Anm. 2: En tävlingsledning får anta en lokal regel som förklarar pinnar som identifierar out of bounds men inte definierar gränsen för out of bounds som hindrande föremål.”
Du är här:
Senast ändrad
2014-01-09 13:01