Bilder till avsnittet out of bounds Uppdaterad 2014-01-25. 

1. Out of bounds definierad med vita pinnar satta väl synliga på toppen av kullarna bakom greenen med 12 normalstegs lucka.
 

 
2. Out of bounds i tjockruff med gräset mellan pinnarna nedklippt till låg semiruff så att det går att se linjen mellan pinnarna som står med 14 normalstegs lucka.

 

3. Out of bounds definierad med vit linje tvärs över en belagd väg och pinnar.
 


4. Out of bounds som enligt en lokal regel definieras av staketstolparna. Notera att alla stolparna har vitmålats.
Notera också den målade out of boundgränsen över stentrappan (18:e green St. Andrews).
 


5. Out of bounds över en grusväg. En tänkt linje från den vita pinnen vid staketet till den vita pinnen vid stenmuren definierar gränsen för out of boundsNotera den vita markeringen på stenmuren. Stenmurens insida definierar out of bounds längs vägen enligt en lokal regel.

 

6. Out of bounds som gränsar till vattenhinder och sidovattenhinder. Pinnarna sätts parvis, gärna hopspikade, med de vita pinnarna någon decimeter högre. 
Om det inte är känt eller så gott som säkert att en boll är i hindret anses bollen vara out of bounds (om den inte hittas i hindret).


7
. Intern out of bounds definierad med vit/svarta pinnar. Out of bounds gäller vid spel av hålet på andra sidan pinnarna. Vid spel av hålet hitom sidovattenhindret är out of boundspinnarna oflyttbara hindrande föremål enligt en lokal regel.

 

Du är här:
Senast ändrad
2014-01-25 16:05