Miljökänsligt område (MKO) definierat som out of bounds. Uppdaterad 2014-01-26.
När tävlingsledningen ska bestämma om ett miljökänsligt område ska vara mark under arbete, out of bounds eller vattenhinder ger Decision 33-8/41 vägledning.
Ur Decision 33-8/41(b): "Ett stort område med sanddyner längs sidan av ett hål har förklarats som ett MKO. Tävlingsledningen bör inte definiera området som mark under arbete därför att det skulle vara onödigt generöst att inte ge plikt. Det är mer lämpligt att definiera området som out of bounds."

När ett område, som av behörig myndighet förklarats vara miljökänsligt område, definierats av tävlingsledningen  som out of bounds i en lokal regel - klicka för länk  - markeras det med vita pinnar med grön en 5 centimeter lång, grön topp. Pinnarna placeras med god marginal utanför MKO. Pinnarna bör stå med 12 meters (16 normalstegs) lucka och det skall vara fri siktlinje mellan de närstående pinnarna. De behöver bara sticka upp cirka 50 centimeter och eftersom pinnarna, enligt Definitioner; Out of bounds, anses vara fasta bör de slås ner väl. 
Det bör sättas upp staket eller stängsel bortom out of boundsmarkeringen för att hindra tillträde till området. Alternativt kan staketet definiera området och då skall alla staketpinnar vara vitmarkerade med grön topp.

När det är förbjudet att gå in i ett MKO ska detta stå i rubriken på den lokala regeln. I så fall är det också nödvändigt att också införa en ordningsföreskrift som anger påföljden för den som tar sig in i MKO -
klicka för länk. Den lokala regeln och en eventuell ordningsföreskrift bör anslås både vid tee och vid MKO. 

Notera att det är mycket lämpligt att samråda med naturvårdande myndigheter för att på bästa sätt inhägna MKO. Det är viktigt att området runt ett MKO sköts på ett sådant sätt att miljön för det skyddsvärda objektet inte påverkas. Exempelvis kan det vara lämpligt att bibehålla intakt ruff med buskar och träd runt MKO. Vattentillförseln till området får inte störas. Fjärilar och småfåglar måste kunna förflytta sig ut från MKO för att söka föda. Groddjur måste ostörda kunna nå lämpliga våtmarker - Klicka för länk till SGF

Mer information finns i Lokala Regler; avsnittet Miljökänsligt område - Klicka för länk.
 
Du är här:
Senast ändrad
2014-01-26 10:35