Vilka typer av markeringar kan man använda för out of bounds? Uppdaterad 2014-06-17.

A. Pinnar,
helt vitmålade med spetsig ände 70 centimeter långa och 5 centimeter breda, 
rekommenderas för att markera out of bounds. Om out of boundsgränsen går i hög semiruff en god bit ifrån fairway kan pinnarna vara 90 centimeter långa. Om gränsen går nära fairway kan pinnarna vara 50 centimeter långa för att minska risken för att de påverkar spelet. Eftersom markeringarna enligt Definitionen av out of bounds anses vara fasta bör de förankras väl i marken. Klicka för bild 

B. Om  tävlingsledningen, av estetiska skäl  inte vill att en out of bounds ska synas på håll kan man i undantagsfall använda plattor. Notera att det, av säkerhetsskäl, aldrig är lämpligt med dolda out of boundsKlicka för bild

C. Vid tävlingar kan gränsen för out of bounds behöva definieras av en vit spraylinje (klicka för länk till  tävlingsregel) som dras bortom de vita pinnarna. Pinnarna är i så fall fasta vilket innebär att spelarna inte får lättnad utan plikt för dessa och därför rekommenderas att, i en lokal regel, förklara dessa pinnar för flyttbara eller helst oflyttbara hindrande föremålKlicka för bild 

Andra sätt att markera out of bounds:
 
Notera att det rekommenderade sättet att definiera out of bounds är med pinnar Alla andra sätt att definiera out of bounds kan leda till att spelare inte observerar att deras boll är out of bounds.

1. Out of bounds definieras av en stenmur
 
(i) När en stenmur, enligt en lokal regel -  klicka för länk, definierar out of bounds går out of bounds-gränsen mellan de enskilda stenarna i markplanet på murens insida mot banan.

(ii) Om en stenmurs insida är oregelbunden eller i dålig kondition kan murens yttre sida (bort från banan) enligt en lokal regel - klicka för länk, definiera banans gräns. Out of bounds-gränsen går då mellan de enskilda stenarna i markplanet på murens yttre sida (bort från banan) och vid öppningar i murar definieras out of bounds av linjen mellan de närmaste murstenarnas yttersida i markplanet. En boll som ligger i eller ovanpå en sådan mur är fortfarande på banan. 

2. Out of bounds definieras av ett staket eller stängsel 
Staket eller stängsel kan, enligt en lokal regel -  klicka för länk, definiera gränsen för out of bounds. Enligt Definitionen för ”Out of bounds” går gränsen vid den del av pinnarna eller staketstolparna (dock inte sneda stödpinnar) som i markplanet är närmast banan. Om tävlingsledningen väljer att markera dessa med vit färg bör alla pinnarna målas för att undvika tveksamheter. Klicka för bild 
En spelare vars boll ligger på banan, men får störande inverkan av ett sådant stängsel får inte ta lättnad utan plikt. 
Används ett stängsel där förankringarna (oftast cementklumpar) är synliga ovanför markytan kan man, enligt en lokal regel - klicka för länk, förklara att out of bounds-gränsen går i markplanet mellan cementklumparna vid den del av cementklumparna som är närmast banan. 

Notera att om ett stängsel satts upp av säkerhetsskäl bör spelarna inte få plikt när de tar lättnad för ett sådant stängsel. Om en out of bounds ska följa ett sådant stängsel bör out of boundslinjen följa stängslets bortre (från banan) sida vilket innebär att stängslet blir ett oflyttbart hindrande föremål (lättnad utan plikt enligt Regel 24-2). Out of boundspinnar längs ett sådant stängsel placeras på normalavstånd eller mindre om stängslet böjer av, direkt mot stängslets yttersida och låsas fast exempelvis med buntband.
 

3. Out of bounds definieras av en belagd väg
 
En belagda väg kan, enligt en lokal regel -  klicka för länk, användas för att definiera out of bounds. Stockar och stensatta kanter bör ingå i vägen klicka för länk till lokal regel. 
Om en boll har passerat en väg som förklarats vara out of bounds och blir liggande på en annan del av banan kan en lokal regel införas som säger att en sådan boll är out of bounds trots att den egentligen ligger på en del av banan. Klicka för bild. 

4. Out of bounds definieras av ett dike
Diken kan, i en lokal regel, användas för att definiera out of bounds. Diket bör i så fall ha en mycket skarp kant (så lodrät som möjligt). En boll är out of bounds när den ligger i eller bortom ett sådant dike.

Du är här:
Senast ändrad
2014-06-17 11:28