Riktlinjer för placering av elstängsel i anslutning till banmarkeringar. SGF RK 2015. Uppdaterad 2015-12-28.

Allmänt

Elstängsel är enbart till för att skydda banan från skador av exempelvis vildsvin vilket innebär att spelare som får störande inverkan av elstängsel bör få ta lättnad utan plikt.  Elstängsel bör helst placeras i områden som inte är i spel ens vid misslyckade slag och när stängslet går nära ett greenområde bör det dras något oregelbundet för att underlätta vid droppning.

Elstängsel bör, i en lokal regel, förklaras vara oflyttbara hindrande föremål och om det finns trappor över stängslet bör stängslet och trapporna förklaras vara ett enda oflyttbart hindrande föremål. Elstängsel bör aldrig används för att definiera gränsen för out of bounds eller vattenhinderKontakta gärna distriktets regelkommittee både för hjälp med formulering av lokala regler och för var stängslet helst ska placeras för att ge minst regelproblem.

För att snabbt få information om skada på elstängslet bör anslag om telefonnummer och mailaddress till ansvarig banpersonal anslås så att skadan snabbt kan lagas.

1. Elstängsel i anslutning till out of bounds. 

A. Om det finns plats bör elstängsel placeras minst två (2) klubblängder bortom markeringarna som definierar gränsen för out of bounds (alltså utanför banan) så att en spelare vars boll är på banan inte får störande inverkan av elstängslet.

B. Om det inte finns plats bör elstängsel placeras omedelbart innanför markeringarna som definierar gränsen för out of bounds (alltså på banan) så att en spelare vars boll är på banan får ta lättnad, utan plikt, för störande inverkan av elstängsel enligt regel 24 (Hindrande föremål).  

 

2. Elstängsel i anslutning till vattenhinder eller sidovattenhinder. 

A. Om det finns plats bör elstängsel placeras minst 2 klubblängder bortom markeringarna som definierar hindrets gräns (alltså i hindret) så att en spelare vars boll är på spelfältet inte får störande inverkan av elstängslet. En spelare vars boll är i hindret får ingen lättnad för elstängslet men kan ta lättnad enligt regel 26 (Vattenhinder).

B. Om det inte finns plats bör elstängsel placeras så långt som möjligt bortom markeringarna som definierar gränsen för hindret (alltså i hindret) så att en spelare vars boll är utanför hindret får ta lättnad, utan plikt, för störande inverkan av elstängslet enligt regel 24 (Hindrande föremål). En spelare vars boll är i hindret får ingen lättnad för elstängslet men kan ta lättnad enligt regel 26 (Vattenhinder).

 

Bild. Elstängsel på banan med out of bounds omedelbart bortom stängslet. Vita pvc-pinnar 70x4 centimeter satta med 12 meters lucka i uppspettade hål. Om en boll på banan ligger så att spelaren får störande inverkan av elstängslet får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 24. 

 
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-26 10:42