Riktlinjer för placering av skyddsnät i anslutning till banmarkeringar RfG, Definitioner och Regel 24-2. Uppdaterad 2015-12-24.

Riktlinjer för skyddsnät i anslutning till banmarkeringar 

Skyddsnät sätts upp för att skydda mot bollar som kan träffa utomstående personer exempelvis på en drivingrange, för att förhindra olämplig spelriktning från tee, för att stoppa sneda slag vid parallella hål, för att stoppa toppade bunkerslag, för att stoppa för långa inspel, för att stoppa slag från drivingrange, för att skydda spelare på annan tee nära spelriktningen, för att skydda personer på cykel- eller gångvägar och infarter eller för att skydda personer vid klubbhus, kiosker eller på parkeringar.  Detta innebär att spelarna, i en lokal regel, bör ges rätt till lättnad, utan plikt. För att underlätta för spelare som tar lättnad kan en eller flera droppzoner införas.

Om ett skyddsnät ger störande inverkan på spellinjen kan en lokal regel införas som ger spelaren rätt att, utan plikt, droppa bollen i en droppzon.

 

1.Skyddsnät i anslutning till out of bounds. 

Skyddsnätet bör placeras omedelbart innanför markeringarna som definierar gränsen för out of bounds (alltså på banan) så att en spelare vars boll är på banan får ta lättnad, utan plikt, för störande inverkan av skyddsnätet enligt regel 24 (Hindrande föremål).

Notera att det är olämpligt att låta skyddsnätet definiera gränsen för out of bounds eftersom spelaren, enligt Definitioner, Hindrande föremål punkt b., inte har rätt till lättnad för hindrande föremål som är out of bounds.

 


Bild. Skyddsnät vid en green med out of bounds omedelbart bortom nätet. Out of boundsmarkeringarna i form av 4 cm breda pvc-rör satta med 12 meters lucka har spänts fast mot nätet med buntband.

 

2.Skyddsnät i anslutning till vattenhinder eller sidovattenhinder. 

Skyddsnätet bör placeras minst 2 klubblängder bortom markeringarna som definierar hindrets gräns (alltså i hindret) så att en spelare vars boll är på spelfältet inte får störande inverkan av skyddsnätet. En spelare vars boll är i hindret får ingen lättnad för skyddsnätet men kan ta lättnad enligt regel 26 (Vattenhinder).

Om det är ont om plats bör skyddsnätet placeras så långt som möjligt bortom markeringarna som definierar gränsen för hindret (alltså i hindret) så att en spelare vars boll är utanför hindret får ta lättnad, utan plikt, för störande inverkan av skyddsnätet enligt Regel 24 (Hindrande föremål). En spelare vars boll är i hindret får ingen lättnad för skyddsnätet men kan ta lättnad enligt regel 26 (Vattenhinder).


3. Skyddsnät i anslutning till hindrande föremål

Skyddsnätet bör placeras direkt invid det oflyttbara hindrande föremålet och i en lokal regel bör skyddsnätet förklaras vara en del av det hindrande föremålet


4. Skyddsnät i anslutning till något som förklarats vara en organisk del av banan

Om skyddsnätet ska placeras omedelbart intill ett föremål, exempelvis en stenmur, som, i en lokal regel, förklarats vara en organisk del av banan bör skyddsnätet placeras bortom föremålet för att inte ändra hålets karaktär. Man kan också ändra status på det som förklarats vara en organisk del av banan till att vara ett hindrande föremål och då gäller placering enligt punkt 3 med lämplig lokal regel.

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-26 10:42