Riktlinjer för spraymarkeringar vid mark under arbete som berör områden som täcks av olika regler

RfG Definitioner, Green, Hindrande föremål, Mark under arbete, Out of bounds, Sidovattenhinder, Spelfältet och Vattenhinder; Regel 16, 24-2, 25-1, 26 och 27. Decision 1-4/8, 24-2b/10, 25-1b/11,5 m.fl. SGF RK Protokoll 2015. Uppdaterat 2015-12-28.

FÖRDJUPNINGSTEXT: Ett mark under arbete (mua) kan omfatta områden med olika lättnadsförfarande. Innan ett sådant områdes gränser definieras bör tävlingsledningen noga överväga hur spelarna ska kunna ta lättnad på ett regelrätt sätt. I de flesta fall är det lämpligast att skapa ett enda område men ibland kan det vara nödvändigt att dela upp området i två eller flera områden. 


Följande riktlinjer gäller:


1. Ett mua som berör både spelfältet och green bör markeras som ett enda mua som förklaras vara del av spelfältet och lättnad ges enligt regel 25 -1b(i) (muagreen blir del av spelfältet). Kräver lokal regel - klicka för länk.                                   

2. Ett mua som berör både spelfältet och bunker bör markeras som två separata mua. Kräver lokal regel - klicka för länk.


3. Ett mua som berör både spelfältet och sträcker sig in i sidovatten-/vattenhinder ska markeras som ett mua enbart på spelfältet som sträcker sig till gränsen för sidovatten-/vattenhinder. Behöver ingen lokal regel men krav på vattenhindermarkeringar längs mua.


4. Ett mua som berör både spelfältet och sträcker sig out of bounds ska markeras som ett mua enbart på spelfältet och sträcker sig till gränsen för out of bounds.  Behöver ingen lokal regel men krav på out of boundsmarkeringar längs mua.


5. Ett mua som berör både ett område utanför ett hindrande föremål och det hindrande föremålet (t.ex en belagd väg) kan antingen 

a. markeras som det är en del av det hindrande föremålet (gäller framför allt mindre mua i direkt anslutning till en belagd väg). Kräver lokal regel - klicka för länk;

b. markeras som ett enda mua och det hindrande föremålet förklaras vara en organisk del av banan. Lättnad ges enligt regel 25 -1b(i). Kräver lokal regel - klicka för länk.

 


Bild. Mua som gränsar till sidovattenhinder (Se punkt 3 ovan).
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-26 10:42