Riktlinjer för spraymarkeringar vid pinnar och plattor

Riktlinjer för spraymarkeringar vid pinnar och plattor. SGF RK Protokoll 2015. Reviderad 2016-01-11.

En spraylinje syns bättre ju kortare gräset är där den dras och spraylinjer bör helst aldrig dras i områden med ruff som är högre än 10-12 centimeter.

A. Spraylinjer som definierar gränsen för out of bounds bör dras någon decimeter bortom pinnarna (som enligt en lokal regel identifierar out of bounds och förklaras vara flyttbara eller oflyttbara hindrande föremål) och gräset bör inte vara högre än 5-7 centimeter. Om det inte är möjligt att klippa ner gräset i området där pinnarna står bör gränsen inte sprayas utan definieras av pinnar satta på rekommenderat avstånd. En out of bounds som sällan eller aldrig är i spel kan oftast tas bort. 

Notera att när pinnar eller stolpar i staket eller gärdsgårdar, enligt en lokal regel, definierar gränsen för out of bounds bör det inte dras någon spraylinje.


B. Spraylinjer som definierar gränsen för sidovattenhinder och vattenhinder i områden där gräset är nedklippt till låg semiruff (3-5 centimeters höjd) bör alltid dras omedelbart bortom pinnar (dvs mot hindret). När gräset är högre, bör det klippas ner till 5-7 centimeters höjd längs linjen där marken bryter av ned mot hindret för att spraylinjen ska bli så tydlig som möjligt. Om detta inte är möjligt bör gränsen definieras av pinnar.

Notera att om linjen dras innanför pinnar (dvs mot spelfältet) är ett hål efter en pinne inne i hindret och om bollen också är i hindret får spelaren ingen lättnad för hålet. En spelare vars är boll i hindret ovanpå  en platta kan ta lättnad enligt Regel 24-1b när plattan tas bort men då finns det risk för att den droppade boll rullar ner i hindrets vatten.

 

C. Spraylinjer som definierar gränsen för mark under arbete bör dras så att pinnarna står inne i mark under arbete. 

Notera att om pinnarna står tätt, med 6-8 meter mellanrum, så behöver gränsen inte definieras med en spraylinje.

Notera också att ett mark under arbete vars gräns definieras av en spraylinje bara behöver någon enda pinne inne i området för att identifiera det som mark under arbete eller som mark under arbete varifrån spel är förbjudet (blå-vit pinne).


D. Spraylinjer som definierar gränsen för hindrande föremål bör dras omedelbart innanför markeringarna (dvs. mot banan). Det krävs en lokal regel som förklarar plattorna som en del av det hindrande föremålet. 

Bild 4. Spraylinje som definierar gränsen för out of bounds. Pinnarna (5cm breda sticker upp 45 cm ur uppspettade hål 

för att kunna återplaceras rätt står de med 12 meters lucka) som identifierar out of bounds är enligt en lokal regel flyttbara hindrande föremål.

Bild. Spraylinje som definierar gränsen för out of bounds medan de vita pinnarna, 70x5 cm, identifierar out of bounds.

 

  

Bild. Gul och röd spraylinje som definierar gränsen för vatten- och sidovattenhinder samt gul/röd pinne som

identifierar var hindret byter karaktär.

 

Bild 6. Röd spraylinje som definierar gränsen för sidovattenhindret medan plattan identifierar hindret. Spraylinjen bör dras några centimeter ifrån plattorna för att undvika att en boll både kan vidröra plattan och vara i hindret. 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-26 10:42