Teemarkeringar. Regler för Golfspel; Definitioner och Regel 11-2. Uppdaterad 2014-01-26. 

Regler för Golfspel; Definitioner; Tee: ”Tee” är den plats där spelet av hålet börjar. Det är ett rektangulärt område av två klubblängders djup, vars framkant och sidor definieras av de yttre sidorna av två teemarkeringar. En boll är utanför tee när hela bollen är utanför tees gränser.”

Gränsen för tee går vid teemarkeringarnas yttertsta begränsning och det är därför viktigt att markeringen inte  lätt rubbas ur sitt läge om någon spelare råkar stöta till den. Det kan också vara en fördel om det går att klippa tee utan att behöva ta bort teemarkeringarna varje gång det klipps. Plattor är därför bättre än kulor och pinnar. Klicka för bild.

Teemarkeringar i form av blomsteruppsatser eller annat växande bör undvikas. Det är också olämpligt med teemarkeringar som har rörliga utskjutande delar eller är utformade som en vimpel som går att vrida till annat läge.

EGA Handicapregler 2012-2015 rekommenderar följande färger för teemarkeringar som används vid mätning från de tees som ingår i slopning av banan: mästerskaps tee - svart, mäns bakre tee - vit, mäns standard tee
- gul, kvinnors bakre tee - blå, kvinnors standard tee - röd och främre tee - orange.

Rubbad teemarkering
Du är här:
Senast ändrad
2014-01-26 10:41