UNDERHÅLL AV BANMARKERINGAR Uppdaterat 2015-09-22.

Normalt finns det mellan 15-20 olika områden på en 18-håls bana som markerats. Antalet pinnar och plattor på en bana (vattenhinder, out of bounds och mark under arbete) brukar uppgå till mellan 250-400 på 18 hål. Totalt (med avståndsmarkeringar, nybörjartees, teemarkeringar, skyltar, mm) brukar det finnas mellan 500 och 600 enskilda markeringar att hålla reda på. 
Det går åt mellan 25-30 arbetstimmar per år på en 18-hålsbana för att sköta markeringarna.


Plattor
Plattor användas i områden med mycket låg semiruff eftersom plattorna inte syns om gräset är högre. När gräset slutar växa under plattan kommer en nysatt platta att sjunka ner någon centimeter efter tre-fyra veckor och därefter bör man lägga några nävar finkornigt grus (kornstorlek 2-3 mm) i gräset på den punkt där plattan gick att rycka ner innan den trycks på plats. Efter tre till fyra veckor bör plattan lyfts upp några centimeter med en flat planteringsspade och mer grus läggs in under plattan varefter den trycks ned igen. Efter 5-7 veckor bör man fylla på mer grus.

Varje år görs sedan en kontroll av plattorna på våren då plattorna lyfts upp och mer grus fylls på. Skadade eller missfärgade plattor byts ut. Efterkontroll sker sedan först efter cirka 4-6 veckor och sedan efter 6-8 veckor.
Genom att alltid sätta plattorna på samma plats undviker man att det blir flera gropar med dött gräs där plattan suttit tidigare.
Har en platta försvunnit i gräset letar man efter den genom att hacka med spadens tandade ände i det läge där plattan borde ha funnits - ibland kan rester av grus visa var man skall börja leta. Om plattorn asätts omedelbart nedanför hindrets naturliga gräns förstörs nästan inga plattor vid trimmning av hindergränsen. 
Det rekommenderade mellanrummet mellan plattor är 6 meter (8 normalsteg) vilket gör att det blir lätt att hitta en övervuxen platta eller bestämma platsen för var en försvunnen platta har suttit.

Notera
att försök har gjorts för att dämpa gräsväxten runt plattorna genom att spraya med ogräsättika (eller annat tillväxthämmande, miljögodkänt preparat) på den plats där plattan skall placeras. Denna behandling kan upprepas vid något tillfälle under säsongen. Det finns lätthanterade handpumpar hos de firmor som säljer ogräsbekämpningsmedel. Metoden är varken billig, effektiv eller miljövänlig.


Pinnar
Om man använder pinnar av rekommenderad utformning (spetsade 75x5 centimeter) bör de sättas i uppspettade hål, minst 25 centimeter djupa, och det räcker att kontrollera dem någon gång per månad. En försvunnen pinne ersätts med ny som sätts i befintligt hål.
Om man använder pinnar av annan sort, t.ex. plastpinnar eller pinnar med armeringsjärn som spets, bör kontrollen ske varje vecka. Eftersom den exakta platsen där en sådan pinnen stått inte går att se krävs det dessutom att den som kontrollerar vet var gränsen går.

Det är viktigt att klubben har en namngiven person som har huvudansvaret för underhållet av banmarkeringarna och för att det finns korrekta tillfälliga lokala regler - klicka för länk - och att dessa hålls uppdaterade.

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-09-22 13:55