Så här länge håller olika sorters markeringar Uppdaterat 2015-09-22.

 

Pinnar av trä, egentillverkade, med spetsad ände helt målade 70x5 centimeter    4-5 år. 
Pinnar av plast kommersiella, 40x2 centimeter                                                   2-3 år. 
Pinnar av plast (pvcrör), egentillverkade, 40-90x4 centimeter                              8-10 år. 
Pinnar av plåt, kommersiella, med kort pigg, 40x2 centimeter                              6-8 år. 
Pinnar av kapade stålrör, egentillverkade, 80x4 centimeter                                  15-20 år. 
Plattor av plast, kommersiella, små 15 centimeter i diameter                               2-3 år. 
Plattor av plast, kommersiella, stora 25 centimeter i diameter                              6-8 år. 
Plattor av plåt, kommersiella, varierande storlek                                                10-15 år. 

Notera att markeringar kan fräschas upp med färg och då förlängs livslängden.

Du är här:
Senast ändrad
2015-09-22 15:21