Utplacering av markeringarna Uppdaterat 2015-04-06.


Tävlingsledningen bestämmer vilka gränser som ska markeras. Banarkitekten kan ibland ha gett anvisningar om att vissa hinder ska vara sidovatten- eller vattenhinder. I övrigt måste tävlingsledningen avgöra om diken, gölar och åar ska vara sidovatten- eller vattenhinder och om de behöver markeras eller inte. Något område kan vara out of bounds därför att banarkitekten lagt in en out of bounds som spelpåverkande faktor på ett hål. Ibland kan ett område markeras som out of bounds av säkerhetsskäl eller därför att området inte får beträdas. 
Gränsen för vattenhinder bestämms oftast av hindrets "naturliga gräns" det vill säga den linje där marken böjer av ner mot hindret. Är denna gräns otydlig måste tävlingsledningen bestämma var gränsen ska gå och lämpligt är att låta området fram till en sådan gräns vara nedklippt till låg semiruff vilket gör att både pinnar och plattor kan användas för att definiera gränsen.
Gränsen för out of bounds bestämms oftast av var det finns ägogränser, staket, vägar, diken, järnvägar eller där säkerheten kräver att ett område undantas från golfspel.

Du är här:
Senast ändrad
2015-04-06 15:23