Out of bounds markerade med pinnar Uppdaterat 2015-09-15.

Out of bounds är ett område vars gräns bara markeras mot banan. När gränsen fortsätter förbi en green eller börjar kort om tee går gränsens förlängning bortom green eller kort om tee i den förlängda linjen mellan de två sista ordinarie pinnarna och för att visa att out of bounds löper vidare sätts en extra pinne en meter bortom sista ordinarie pinne. Detta innebär att extrapinnen inte utvisar var gränsen går.


1. Bestäm var out of boundslinjen ska gå enligt anvisningarna - klicka för länk .   
2. Pinnar, spetsade 75 centimeter långa och 5 centimeter breda, läggs ut längs hela gränsen med ungefär 12 meters lucka (16 normalsteg). Blir det trångt någonstans får luckornas storlek justeras.
3. Spetta upp ett minst 20 centimeter djupt hål där out of bounds börjar och slå ner en pinne så att den sitter ordentligt fast.
4. Spetta upp ett minst 20 centimeter djupt hål en meter ifrån första pinnen på linjen och slå ner en pinne så att den sitter ordentligt fast.  
5. Spetta upp ett hål 12 meter (16 normalsteg) ifrån denna pinne i gränslinjen och slå ner en pinne så att den sitter ordentligt fast. Siktlinjen genom dessa pinnar ska visa out of bounds fortsatta riktning.

6. Fortsätt på samma sätt fram till de två sista pinnarna som sätts med en meters lucka. Siktlinjen genom dessa pinnar ska visa out of bounds fortsatta riktning.

Notera att om out of bounds löper längs gärdsgårdar, skyddsnät, elstängsel eller vildsvinsskydd bör pinnarna sättas omedelbart bortom dessa på normalavstånd eller tätare och helst mitt emellan två stängselstolpar så att out of boundspinnarna syns ordentligt.

Du är här:
Senast ändrad
2015-09-15 09:42